settings icon
share icon
Otázka

Jaký je křesťanský pohled na kouření? Je kouření cigaret hřích?

Odpověď


Bible nikde konkrétně o kouření nehovoří. Existují nicméně principy, které se dají na otázku kouření uplatnit. Za prvé, Bible nám říká, že ničemu nemáme dovolit, aby „ovládalo“ naše tělo. „Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout“ (1 Korintským 6:12). Kouření je bezesporu silně návykové. O něco dále je nám ve stejné pasáži řečeno: „Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu“ (1 Korintským 6:19-20). Kouření je bezpochyby velmi špatné pro zdraví. Bylo prokázáno, že kouření škodí plícím a srdci.

Dá se kouření považovat za „prospěšné“ (1 Korintským 6:12)? Dá se říct, že když kouřím, vzdávám svým tělem Bohu čest (1 Korintským 6:20)? Dá se kouřit opravdu „k Boží slávě“ (1 Korintským 10:31)? Věříme, že odpovědí na všechny tři otázky je hlasité „ne“. Výsledně proto věříme, že kouření je hřích a ti, kdo následují Ježíše Krista, by je neměli praktikovat.

Někteří lidé s tímto názorem nesouhlasí a argumentují tím, že například spousta lidí jí nezdravá jídla, což může být zrovna tak návykové a pro tělo stejně nezdravé. Nebo, například, je spousta lidí, kteří jsou tak nezdravě závislí na kofeinu, že bez svého ranního šálku kávy nemohou pořádně fungovat. Přestože to je pravda, dělá to snad z kouření správnou věc? Zastáváme názor, že by se křesťané měli vyhýbat obžerství, nestřídmosti a nezdravého přejídání. Jistě, křesťané často pokrytecky odsuzují jeden hřích a nad jiným přimhouří oči, ale znovu říkáme, že to ještě z kouření nedělá něco, co vzdává Bohu čest.

Dalším používaným argumentem je ten, že bylo mnoho zbožných lidí, kteří byli zároveň kuřáci, jako například známý Britský kazatel C.H. Spurgeon, o němž se ví, že byl náruživým kuřákem doutníků. Opět ovšem musíme říct, že tento argument nemá přílišnou váhu. Věříme, že co se týče kouření, Spurgeon se prostě mýlil. Nebyl to snad jinak zbožný muž a skvělý kazatel Božího Slova? Jistě byl! Znamená to, že všechno, co dělal, a všechny zvyky, které měl, byly ke slávě Boží? To jistě ne.

Když říkáme, že kouření je hřích, neprohlašujeme, že všichni, kdo kouří, nejsou spaseni. Existuje mnoho lidí, kteří opravdově věří v Ježíše Krista, a kouří. Kouření člověku nebrání ve spasení. Ani nezpůsobí, že spasení ztratí. Kouření není o nic méně odpustitelný hřích, než každý jiný, ať už pro člověka, který se chce stát křesťanem, nebo pro křesťana, který Bohu vyzná svůj hřích (1 Jan 1:9). Věříme ale, že kouření je hřích, kterého bychom měli zanechat a s Boží pomocí jej překonat.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jaký je křesťanský pohled na kouření? Je kouření cigaret hřích?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries