settings icon
share icon
Otázka

Jak konvertovat ke křesťanství?

Odpověď


V řeckém městě Philippi jeden muž položil podobnou otázku Pavlovi a Silasovi. O tomto muži víme pouze tři věci: byl žalářník, byl pohan a byl zoufalý. Byl na pokraji sebevraždy, když ho Pavel ho zastavil. A právě tehdy ten člověk položil svou otázku, „Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?“(Skutky apoštolů 16:30)

Už samotný fakt, že muž položil tuto otázku znamená, že si uvědomoval, že touží po spáse – ve své budoucnosti viděl pouze smrt a věděl, že potřebuje pomoc. Fakt, že se zeptal právě Pavla a Silase, znamená, že věřil, že znají odpověď.

Odpověď, která přišla záhy, byla jednoduchá: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“ (Skutky apoštolů 16:31)

Všimněte si, že mužovo konvertování ke křesťanství bylo založeno na víře. (“Věřit”) Musel věřit v Krista a pouze v Krista. Muž věřil, že Kristus je Syn Boží (“Pán”) a Mesiáš, který naplnil proroctví (“Kristus”) Jeho víra zahrnovala také přesvědčení, že Ježíš zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých, protože o tom kázali Pavel a Silas. (viz Římanům 10:9-10 1 Korintským 15:1-4 ).

Konvertovat vlastně znamená obrátit se k něčemu. Když se obracíme k jedné věci, musíme se nezbytně odvrátit od jiné. Když se obracíme k Ježíši, musíme se odvrátit od hříchu. Bible nazývá odvrácení od hříchu “pokání” a obrácení k Ježíši “víra”. Proto se pokání a víra doplňují. Pokání i víra jsou zmíněny v 1. Tesalonickým 1:9 – “Obrátili jste se od model k Bohu.” Křesťan opustí své předchozí zvyklosti a cokoliv, co se týká falešného náboženství v důsledku svého obrácení na křesťanství.

Zjednodušeně řečeno, abyste mohli konvertovat ke křesťanství, musíte věřit, že Ježíš je Boží Syn, který zemřel za vaše hříchy a vstal z mrtvých. Musíte souhlasit s Bohem, že jste hříšník a potřebujete spásu. Musíte věřit, že vás Ježíš spasí. Pokud se odvrátíte od hříchu ke Kristu, Bůh slibuje, že vás ušetří a dá vám Ducha svatého, který z vás udělá nové stvoření.

Křesťanství, v jeho pravé podobě, není náboženství. Křesťanství podle Bible, je vztah s Ježíšem Kristem. Křesťanství, je Bůh nabízející spásu pro každého, kdo věří v oběť Ježíše na kříži. Osoba, která konvertuje ke křesťanství neopouští jedno náboženství kvůli jinému. Obrácení se na křesťanství znamená přijmout dar, který Bůh nabízí, a začít osobní vztah s Ježíšem Kristem, který vede k odpuštění hříchů a věčnosti v nebi po smrti.

Toužíte konvertovat ke křesťanství, kvůli tomu, co jste četl/a v tomto článku? Pokud vaše odpověď zní ano, tady je jednoduchá modlitba, kterou můžete říctBohu. To, že odříkáte tuto modlitbu, nebo jakékoliv jiné modlitby, vás nespasí. To může jen víra v Krista, který vás může spasit od hříchu. Tato modlitba je jednoduchý způsob, jak vyjádřit Bohu svou víru v a poděkovat Mu za darované odpuštění. "Bože, vím že jsem zhřešil proti Tobě a zasluhuji trest. Ale Ježíš Kristus vzal na sebe trest, který si zasloužím, aby mi mohlo být skrze víru v něho odpuštěno. Vkládám důvěru ve své spasení v Tebe. Děkuji Ti za úžasnou milost a odpuštění - dar věčného života. Amen!"

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak konvertovat ke křesťanství?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries