settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o kontrole porodnosti? Měli by křesťané používat antikoncepci?

Odpověď


Bůh pověřil člověka, aby se „plodil a množil“ (Genesis 1:28). Manželství bylo ustanoveno Bohem jako stabilní prostředí pro plození a výchovu dětí. Je smutnou skutečností, že děti jsou dnes mnohdy považovány za přítěž a otravnou povinnost. Mnohým lidem stojí v cestě za kariérou a finančními cíli a společensky jim házejí klacky pod nohy. Mnohdy se za používáním antikoncepčních prostředků skrývá právě tento druh sobectví.

V protikladu k sobectví, které vidíme za určitým procentem užívání antikoncepčních přípravků, ukazuje Bible děti jako dar od Boha (Genesis 4:1; Genesis 33:5). Děti jsou dědictvím od Hospodina (Žalm 127:3-5). Děti jsou požehnáním od Boha (Lukáš 1:42). Děti jsou korunou starců (Přísloví 17:6). Mnohokrát požehnal Bůh neplodné ženy dětmi (Žalm 113:9; Genesis 21:1-3; 25:21-22; 30:1-2; 1 Samuelova 1:6-8; Lukáš 1:7, 24-25). Bůh formuje děti už v lůně (Žalm 139:13-16). Bůh zná děti ještě předtím, než se narodí (Jeremiáš 1:5; Galatským 1:15).

Pasáž, která se nejblíže dotýká tématu kontroly porodnosti, je v Genesis 38, kde vidíme příběh synů Judy, Era a Onana. Er se oženil se ženou jménem Támar. Byl ale bezbožný a Bůh jej usmrtil, což ponechalo Támar bez manžela i bez dětí. Támar byla proto - v souladu se zákonem o manželství z Deuteronomia 25:5-6 – provdána za Erova bratra jménem Onan. Onan nechtěl ale dělit své dědictví mezi potomky, které by takto zplodil za svého bratra, proto se uchýlil k nejstaršímu způsobu kontroly porodnosti, k přerušované souloži. Genesis 38:10 říká: „To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jeho.“ Onanova motivace byla čistě sobecká: využil Támar ke svému potěšení, ale odmítl vykonat svou zákonnou povinnost a zplodit dědice za svého zesnulého bratra. Tato pasáž je často vykládána jako důkaz toho, že Bůh neschvaluje kontrolu porodnosti. Nebyl to ale vysloveně onen antikoncepční počin, co způsobilo, že se Pán rozhněval a Onana usmrtil; byla to Onanova sobecká motivace, která za tímto činem stála.

Je důležité vidět děti stejně, jako je vidí Bůh, a ne tak, jak nám je líčí svět. Zároveň je nutno říct, že Bible antikoncepci nikde nezakazuje. Antikoncepce je už ze své definice pouhým prostředkem či zábranou proti početí. To, jestli činíme dobře či špatně, není dáno pouze samotným činem, kterým se bráníme proti početí. Jak jsme viděli na příkladu Onana, je to spíše náš motiv, který určí, zda činíme dobře či špatně. Užívá či praktikuje-li manželský pár antikoncepční metody či prostředky jen proto, aby měli více sami pro sebe, je to špatně. Pokud tak činí dočasně a proto, aby pouze odložili početí dítěte na dobu, kdy budou zralejší a duchovně i finančně připravenější, lze říct, že je užití antikoncepce jako dočasné řešení přijatelné. Opakuji, že všechno vychází z našich motivů.

Bible vždy mluví o dětech jako o něčem dobrém. Bible „očekává“, že manželé budou mít děti. Nemožnost mít děti je v Písmu vždy chápána jako něco špatného. V Bibli nevidíme nikoho, kdo by vyjádřil touhu nemít děti. Zároveň nemůžeme použít Bibli jako argument proti dočasnému používání antikoncepce. Všechny manželské páry by měli hledat Boží vůli, aby zjistili, kdy by se měli o děti pokusit a kolik dětí mají chtít.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o kontrole porodnosti? Měli by křesťané používat antikoncepci?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries