settings icon
share icon
Otázka

Co je kontemplativní spiritualita?

Odpověď


Kontemplativní spiritualita je pro každého člověka, který chce žít život podle Písma, a založený na Bohu, nebezpečná praktika. Nejčastěji se s ní setkáváme u nových církevních hnutí, které jsou zamořeny falešným učením. Je rovněž používána mnoha různými skupinami, které mají velmi málo — pokud vůbec něco — společného s biblickým křesťanstvím.

Kontemplativní spiritualita je v praxi postavena hlavně na meditaci, a nejedná se o meditaci z biblického pohledu. Pasáže, jako je např. Jozue 1:8, nás vybízejí k přemítání a meditaci: „Kniha tohoto Zákona ať se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit.“ Stojí za povšimnutí, že objektem meditace by mělo být Boží Slovo. Meditace motivovaná kontemplativní spiritualitou se zaměřuje na nic, doslova. Člověku, který ji praktikuje, je doporučeno zcela vyprázdnit mysl a jenom „být“. Údajně to pomáhá, aby se člověk otevřel větším a bohatším duchovním zážitkům. Písmo nám naopak říká, že máme proměňovat svou mysl, aby byla jako mysl Kristova. Vyprázdnit mysl je spíš opakem takové aktivní, vědomé proměny.

Kontemplativní spiritualita rovněž nabádá, abychom usilovali o jakousi mystickou zkušenost s Bohem. Mysticismus je víra, že poznání Boha, duchovní pravda, a konečná realita se dají získat skrze subjektivní prožitek. Takový důraz na prožitkové poznání podrývá autoritu Bible. Boha poznáváme podle Jeho Slova. „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu“ (2. Timoteovi 3:16-17). Boží Slovo je úplné. Nemáme nejmenší důvod domnívat se, že Bůh ke svému slovu přidá dodatečné učení nebo pravdu skrze mystické prožitky. Naše víra a to, co o Bohu víme, je založeno na faktech.

Webová stránka Centra pro kontemplativní spiritualitu to dobře shrnuje: „Pocházíme z různých světských i náboženských prostředí, a naším cílem je obohatit svou cestu prostřednictvím duchovních praktik a studia největších světových duchovní tradicí. Toužíme se přiblížit milujícímu Duchu, který prostupuje vším stvořením, a který je inspirací pro náš soucit ke všem živým bytostem.“ Na těchto cílech není vůbec nic biblického. Poznávat největší světové „duchovní tradice“ je marné snažení, protože každá duchovní tradice, která nevyzdvihuje Ježíše, je falešná. Jediná cesta, jakou se můžeme Bohu přiblížit, je ta, kterou sám připravil — skrze Ježíše Krista a Slovo Boží.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je kontemplativní spiritualita?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries