settings icon
share icon

Píseň písní, Píseň Šalomounova

Autor: Podle prvního verše této knihy je autorem Šalomoun. Tato píseň je jednou z 1005 písní, které Šalomoun napsal (1. Královská 4:32). Výraz „píseň písní“ je superlativ, a znamená, že tato píseň je ze všech písní nejlepší.

Doba vzniku: Je pravděpodobné, že Šalomoun tuto píseň napsal během prvních let vlády. To by skladbu časově zařadilo někde kolem roku 965 př. n. l.

Účel knihy: Píseň písní je lyrická báseň, napsaná k tomu, aby oslavila ctnosti a přednosti lásky mezi manželem a manželkou. Tato báseň jasně hovoří o manželství jako o Božím záměru. Muž a žena spolu mají žít v manželském kontextu, a mají se navzájem milovat jak duchovně, tak citově a fyzicky.

Tato kniha se staví proti dvěma extrémům: askezi (upírání si veškerých potěšení) a hédonismu (honbě za pouhým potěšením). Manželství, které Píseň Šalomounova opěvuje, je vzorem péče, závazku a rozkoše.

Klíčové verše: Píseň písní 2:7; 3:5; 8:4; - „Neprobouzejte, nerozněcujte lásku (nebo: milého), dříve než sama bude chtít.“

Píseň písní 5:1 – „Jen jezte, přátelé, a pijte, milováním se opijte!“

Píseň písní 8:6-7 – „Jak pečeť na srdce si mě vtiskni, jak pečeť, co nosíš na paži. Láska je silná jako smrt, vášeň neúprosná jako hrob. Její plameny šlehají žárem nejprudším. Lásku neuhasí spousty vod, neodplaví ji říční proud. Kdo by lásku chtěl za celé jmění pořídit, jedině by se zesměšnil!“

Stručné shrnutí: Báseň na sebe bere formu dialogu mezi manželem (králem) a jeho manželkou (Šulamitkou). Knihu můžeme rozdělit do tří částí: námluvy (1:1 – 3:5), svatba (3:6 – 5:1), a zralost manželství (5:2 – 8:14).

Píseň začíná před svatbou, a vidíme budoucí nevěstu, jak touží být s mužem, jemuž je zaslíbena, a těší se na jeho láskyplné doteky. Radí nicméně, aby se dal lásce čas, aby se rozvinula přirozeně, vlastním tempem. Král opěvuje krásu Šulamitky, a překlenuje její pocity nejistoty, týkající se vzhledu. Šulamitka má sen, ve kterém Šalomouna ztrácí, a vydá se městem, aby jej našla. Za pomoci městských strážných svého milovaného nalézá a bere jej do bezpečí. Po probuzení opakuje svou naléhavou prosbu, aby se láska nenutila.

O svatební noci manžel znovu opěvuje krásu své manželky, a manželka velmi obrazným jazykem vybízí svého milovaného, aby si vzal vše, co nabízí. Milují se a Bůh jejich svazku žehná.

Manželství zraje, a manželé prochází obtížným obdobím, které je symbolizováno dalším snem. V tomto druhém snu Šulamitka manžela odmítá, a on odchází. Žena se cítí provinile a opět se vydá městem, aby jej našla; tentokrát jí ale stráže místo pomoci zbijí – což symbolicky odráží její bolavé svědomí. Milenci se znovu potkávají, smiřují a věci naberou šťastný konec.

Ke konci písně jsou si oba manželé jisti vzájemnou láskou, a zpívají o nepomíjivosti pravé lásky, a o tom, jak touží po vzájemné blízkosti.

Prorocká symbolika: Někteří vykladači Bible vidí v Písni písní přesný symbolický obrázek vztahu Krista a církve. Kristus je král, a Církev představuje Šulamitská žena. Věříme, že knihu bychom měli chápat doslova jako obrázek manželství, přesto zde nalézáme určité prvky, které jsou předobrazem církve, a jejího vztahu ke svému králi, Pánu Ježíši. Píseň písní 2:4 popisuje něco, co zažil každý věřící, kterého Pán Ježíš našel a vykoupil. Jsme obklopeni obrovským duchovním bohatstvím, a zahrnuti Jeho láskou. Verš 16 ve 2. kapitole říká: „Můj milý je můj a já jsem jeho, když pase v liliích.“ Vidíme zde obrázek nejen toho, jaké bezpečí má věřící v Kristu (Jan 10:28-29), ale i Dobrého pastýře, který zná své ovce – věřící – a pokládá za nás svůj život (Jan 10:11). Díky Němu už nejsme poskvrněni hříchem, a naši „špínu“ očistila Jeho krev (Píseň písní 4:7; Efezským 5:27).

Praktické uplatnění: Moderní svět je v názorech na manželství poněkud zmatený. Míra rozvodovosti a moderní pokusy o předefinování manželství jsou v příkrém rozporu s Písní Šalomounovou. Manželství, jak říká biblický básník, má být oslavováno, užíváno a ctěno. Tato kniha nám poskytuje praktické rady, jak manželství posílit:

1) Poskytuj partnerovi takovou pozornost, jakou potřebuje. Udělej si čas na to, abys svého partnera opravdu znal / znala.

2) Pro úspěch každého vztahu je životně důležitá chvála a povzbuzování, a ne kritizování.

3) Těšte se jeden z druhého. Plánujte společný čas. Buďte navzájem tvořiví, ba i hraví. Těšte se z Božího daru manželské lásky.

4) Dělejte vše, co je nezbytné pro to, abyste toho druhého ujistili o tom, že jste mu / jí odevzdaní. Obnovte čas od času manželské sliby; pracujte společně na řešení problémů a rozvod nepovažujte za řešení. Boží záměr je ten, abyste oba žili v hluboké, pokojné a bezpečné lásce.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Píseň písní, Píseň Šalomounova
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries