settings icon
share icon

Kniha Jonáš

Autor: Jonáš 1:1 velmi konkrétně uvádí, že autorem knihy Jonáš je prorok Jonáš.

Doba vzniku: Kniha Jonáš byla pravděpodobně napsána mezi lety 793 a 758 př. n. l.

Účel knihy: Hlavními tématy knihy Jonáš jsou neposlušnost a duchovní probuzení. Zkušenost v břiše velryby Jonášovi poskytla jedinečnou možnost zažít jedinečnou záchranu poté, co během této neméně jedinečné cesty činí pokání. Jonášova počáteční neposlušnost vede nejen k jeho osobnímu probuzení, ale i k probuzení obyvatel Ninive. Mnozí považují probuzení, které Jonáš v Ninive způsobil, za jeden z nejvýznamnějších evangelizačních výkonů všech dob.

Klíčové verše: Jonáš 1:3, „Jonáš ale vstal a dal se na útěk za moře, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy, kde našel loď plující do Taršiše…“

Jonáš 2:1, „Hospodin však zařídil, aby Jonáše spolkla jedna veliká ryba, a Jonáš v jejím břiše strávil tři dny a tři noci.“

Jonáš 2:3, „„Volal jsem ve své úzkosti k Hospodinu, ať mi odpoví. Křičel jsem z útrob záhrobí, abys vyslyšel mé volání.“

Jonáš 3:10, „A když Bůh uviděl, jak se zachovali a jak se odvrátili od svých zlých cest, slitoval se a přestože řekl, že s nimi naloží zle, upustil od toho a neprovedl to.“

Stručné shrnutí: Strach a pýcha se staly příčinou Jonášova útěku před Bohem. Jonáš nechce jít do Ninive, aby tamějším obyvatelům kázal pokání, jak mu to Bůh nařídil, a to proto, že Ninivské považuje za nepřátele, a je přesvědčen, že Bůh svou hrozbu nesplní a město nezničí. Místo toho se nalodí na palubu lodi, plující do Taršiše, což je opačným směrem. Záhy se strhne bouře, posádka lodi losuje, aby zjistila, kdo je za to vinen, a los ukáže na Jonáše. Lodníci Jonáše hodí přes palubu, a Jonáše spolkne velká ryba. V břiše ryby, kde je 3 dny a 3 noci, činí Jonáš pokání ze svých hříchů, a ryba jej vyvrhne na pevninu (proč mu trvalo tak dlouho, než činil pokání?). Jonáš se vydává na 500 mil dlouhou cestu do Ninive a vede město k velkému probuzení. Prorok je ale nemile překvapen (vlastně trucuje), místo toho, aby byl vděčný, že Ninive činí pokání. Jonáš to ale nakonec pochopí, když mu Bůh za použití větru, stromu a červa ukáže, že je milostivý Bůh.

Prorocká symbolika: To, že je Jonáš předobrazem Krista, je jasné ze samotných Ježíšových slov. V Matouši 12:40-41 říká Ježíš, že bude v srdci země stejně dlouho, jako byl Jonáš v břiše velryby. Dále říká, že obyvatelé Ninive po Jonášově kázání činili pokání, ale farizejové a učitelé zákona odmítají Ježíše, který je mnohem větší než Jonáš. Stejně jako obyvatelům Ninive Jonáš přinesl Boží pravdu o pokání a záchraně, tak i Ježíš přináší poselství (Jonáš 2:9; Jan 14:6) o spasení, které přichází jedině od samotného Boha (Římanům 11:36).

Praktické uplatnění: Před Bohem se nemůžeme schovat. To, co si Bůh přeje naším prostřednictvím udělat, se zcela jistě stane, i přes všechny překážky a odpor. Efezským 2:10 nám připomíná, že Bůh má pro každého z nás plán, a že dokáže zařídit, abychom jej naplnili. Oč snazší by to bylo, kdybychom se Mu podřídili bez prodlení, a ne tak jako Jonáš!

Boží láska se projevuje v tom, že Bůh je přístupný pro všechny, bez ohledu na pověst, jaké se těšíme, bez ohledu na národnost či rasu. Evangelium je zdarma dostupné všem lidem všech časů. Úkolem nás, křesťanů, je být prostředkem, skrze který Bůh tuto nabídku sdělí světu, a radovat se ze spasení ostatních. To je něco, oč se Bůh s námi chce rozdělit – nechce, abychom žárlili nebo odmítali ty, kdo přijdou ke Kristu „na poslední chvíli“, nebo kteří k Němu přijdou za jiných okolností, než za jakých jsme přišli my.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha Jonáš
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries