settings icon
share icon

Kniha 2. Timoteus

Autor: 2. Timoteus 1:1 uvádí jako autora knihy 2. Timoteus apoštola Pavla.

Doba vzniku: Kniha 2. Timoteovi byla napsána cca v roce 67 n. l., krátce předtím, než byl apoštol Pavel usmrcen.

Účel knihy: Apoštol Pavel se opět nacházel ve vězení v Římě, a cítil se sám a opuštěný. Pavel věděl, že jeho pozemský život se pravděpodobně chýlí ke konci. Kniha 2. Timoteus je v podstatě Pavlovým „posledním slovem“. Pavel nehleděl na vlastní okolnosti, a vyjadřoval starost o církve, a obzvláště o Timotea. Pavel chtěl svá poslední slova věnovat tomu, aby Timotea a všechny další věřící povzbudil, aby vytrvali ve víře (2. Timoteus 3:14) a hlásali evangelium Ježíše Krista (2. Timoteus 4:2).

Klíčové verše: 2. Timoteus 1:7, „Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.“

2. Timoteus 3:16-17, „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“

2. Timoteus 4:2, „Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí.“

2. Timoteus 4:7-8, „Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“

Stručné shrnutí: Pavel Timotea nabádá, aby si uchoval nadšení pro Krista, a aby se pevně držel zdravého učení (2. Timoteus 1:1-2, 13-14). Pavel mu připomíná, aby se stranil bezbožného učení a praktik, a aby utíkal před každou nemravností (2. Timoteus 2:14-26). V posledních časech nastane jak těžké pronásledování, tak velký úpadek křesťanské víry (2. Timoteus 3:1-17). Dopis uzavírá Pavel horlivou prosbou všem věřícím, aby pevně stáli ve víře a svůj běh doběhli v plné síle (2. Timoteus 4:1-8).

Souvislosti: Pavel měl takovou starost o Timotea, a chtěl varovat jak jej, tak ty, o něž Timoteus pečoval, před nebezpečím falešných učitelů, že se odvolává na příběh egyptských čarodějů, kteří se protivili Mojžíšovi (Exodus 7:11, 22; 8:7, 18, 19; 9:11). Přestože jejich jména nejsou ve Starém zákoně zmíněna, podle tradice právě tito mužové podnítili Izraeliti, aby si udělali zlaté tele, a byli zabiti spolu s ostatními modláři (Exodus 32). Stejný osud předpovídá Pavel těm, kdo se vzpírají Kristově pravdě, a říká, že jejich pošetilost bude „všem zřejmá“ (2. Timoteus 3:9).

Praktické uplatnění: V křesťanském životě je snadné nechat se něčím odlákat stranou. Musíme mít zrak upřený na cenu – na to, že budeme v nebi odměněni Ježíšem Kristem (2. Timoteus 4:8). Musíme usilovat o to, abychom se vyhnuli jak falešným doktrínám, tak bezbožným praktikám. Toho se dá dosáhnout jedině tehdy, když budeme pevně zakotvení v poznání Božího Slova a když budeme zásadoví v odmítání všeho nebiblického. EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha 2. Timoteus
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries