settings icon
share icon

Kniha 2. Tesalonickým

Autor: 2. Tesalonickým 1:1 uvádí, že knihu 1. Tesalonickým napsal apoštol Pavel, pravděpodobně spolu se Silvanem a Timoteem.

Doba vzniku: Kniha 2. Tesalonickým byla pravděpodobně napsána v letech 51-52 n. l.

Účel knihy: Církev v Tesalonice měla stále nejasnosti, týkající se Pánova dne. Domnívali se, že už nastal, a přestávali pracovat. Pronásledování církve sílilo. Pavel jim napsal, aby tato nedorozumění vyjasnil, a aby je utěšil.

Klíčové verše: 2. Tesalonickým 3:5, „Bůh je spravedlivý: těm, kdo vás trápí, bude odplaceno trápením, ale vy ztrápení se spolu s námi dočkáte odpočinutí. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly.“

2. Tesalonickým 2:13, „Za vás, bratři milovaní Pánem, však musíme stále děkovat Bohu. Ten vás od počátku vyvolil, abyste skrze posvěcení Duchem a víru v pravdu byli spaseni.“

2. Tesalonickým 3:3, „Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého.“

2. Tesalonickým 3:10, „Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, ať nejí!“

Stručné shrnutí: Pavel zdraví Tesalonickou církev a povzbuzuje a posilňuje je. Chválí je za to, jakou zprávu slyšel o jejich práci pro Pána a modlí se za ně (2. Tesalonickým 1:11-12). Ve 2. kapitole Pavel vysvětluje, co nastane, když přijde Pánův den (2. Tesalonickým 2:1-12). Poté je povzbuzuje, aby pevně stáli, a dává jim pokyny, aby se stranili zahálčivých lidí, kteří nežijí podle evangelia (2. Tesalonickým 3:6).

Souvislosti: Ve své rozpravě o posledních časech činí Pavel několik odkazů na starozákonní pasáže, a tím starozákonní proroky jak potvrzuje, tak vysvětluje. Velká část Pavlova učení o posledních časech v tomto dopise je založena na proroku Danielovi a jeho viděních. V 2. Tesalonickým 2:3-9 Pavel odkazuje na Danielovo proroctví, když zmiňuje „člověka bezzákonosti“ (Daniel 7-8).

Praktické uplatnění: Kniha 2. Tesalonickým je plná informací, které vysvětlují poslední časy. Nabádá nás rovněž k tomu, abychom nebyli zahálčiví a abychom si vše, co máme, zasloužili prací. Ve 2. Tesalonickým jsou také výborné modlitby, které nám i dnes mohou sloužit za příklad toho, jak se modlit za ostatní věřící.

Návrat na českou Domovskou stránku

Kniha 2. Tesalonickým
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries