settings icon
share icon
Otázka

Kdo je antikrist?

Odpověď


Je mnoho spekulací o identitě antikrista. Některé z populárnějších cílů jsou Vladimír Putin, Mahmud Ahmádínadžád a papež Benedikt XVI. Ve Spojených Státech jsou nejčastější kanditáti bývalí prezidenti Bil Clinton, George W. Bush, Barack Obama. Takže kdo je antikrist a jak ho můžeme rozeznat?

Bible skutečně nic neříká nic konkrétního o tom, odkud přijde antikrist. Mnozí učenci Bible spekulují, že antikrist přijde z konfederace deseti zemí a/anebo ze znovuzrozené Římské říše (Daniel 7:24-25; Zjevení 17:7). Jiní ho vidí žida - aby se mohl prohlásit za Mesiáše. To vše jsou spekulace - protože Bible konkrétně neříká odkud přijde antikrist anebo jaké bude rasy. Jedného dne bude antikrist odhalen. Druhá Tesalonicenským 2:3-4 nám říká jak rozeznáme antikrista: "Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Ten den totiž nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk hříchu, ten syn zatracení, který se staví na odpor a povyšuje se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá, takže se posadí v Božím chrámu jako Bůh a bude se vydávat za Boha."

Vypadá to tak, že většina lidí žijících v době odhalení antikrista bude velmi překvapena z jeho totožnosti. Antikrist dnes může a nemusí žít. Martin Luther byl přesvědčen o tom, že papež té doby byl antikrist. Ve čtyřicátých letech 20. století mnozí věřili že anikrist byl Adolf Hitler. Jiní, žijící v posledních několika stoletích si byli stejně jisti že antikrist je ten a onen. Ale dosud se všichni mýlili. Měli bychom zahodit spekulace za hlavu a soustředit se na to, co ve skutečnosti Bible říká o antikristu. Zjevení 13:5-8 deklaruje: "A byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc působit po čtyřicet dva měsíce. Otevřela tedy svá ústa, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi. Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je; a byla jí dána moc nad každým kmenem, jazykem i národem. Budou se jí klanět všichni kdo bydlí na zemi, každý, jehož jméno není od založení světa zapsáno v knize života zabitého Beránka."

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kdo je antikrist?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries