settings icon
share icon
Otázka

Co o karmě říká Bible?

Odpověď


Karma je teologický koncept, který nalézáme v buddhismu a hinduismu. Je to koncept, který říká, že to, jak žiješ svůj život, ovlivní kvalitu života, který budeš mít po převtělení neboli reinkarnaci. Pokud žiješ v tomto životě nesobecky, laskavě a svatě, budeš odměněn tím, že se převtělíš (narodíš do nového pozemského těla) do lepšího, příjemnějšího života. Když ale naopak žiješ sobecky a pácháš zlo, převtělíš se příště do horšího, méně příjemného života. Jinými slovy, v příštím životě sklidíš to, co v tomto životě zaseješ. Karma je postavena na teologickém konceptu víry v převtělení. Bible koncept převtělování nepřipouští; nepodporuje tedy myšlenku, že karma existuje.

V Židům 9:27 je psáno: „Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud…“ Tento verš vrhá jasné světlo na dva důležité body, které pro křesťana vylučují možnost převtělení a karmy. Za prvé, je zde psáno, že lidem je „určeno jednou zemřít,“ což znamená, že lidé se narodí pouze jednou a pouze jednou zemřou. Neexistuje žádný nekonečný kruh života a smrti a znovuzrození, což je koncept, na kterém teorie o převtělování stojí. Za druhé, je zde psáno, že po smrti nás čeká soud, což znamená, že na nás nečeká druhá šance, abychom prožili lepší život, jak je tomu s převtělením a karmou. Máme jednu šanci na to, abychom prožili život podle Božího plánu, a tím to končí.

Bible mluví o zasévání a sklízení na mnoha místech. Job 4:8 říká: „Ti, kdo ořou zlo, pokud vím, ti, kdo rozsévají trápení, je sklízejí.“ Žalm 126:5 říká: „Ti, kteří rozsévali se slzami, sklidí úrodu s jásáním.“ Lukáš 12:24 říká: „Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci!“ V každém z těchto veršů, stejně jako na řadě dalších míst, kde se hovoří o zasévání a sklízení, je odměna či odplata našich činů vyplacena v tomto životě, ne v žádném budoucím životě. Je to čin, který se odehrává v přítomnosti, a z uvedených odkazů je zřejmé, že ovoce, které sklidíme, je úměrné tomu, co jsme vykonali. Navíc to, co zaséváme v tomto životě, ovlivní odměnu či odplatu v dalším životě.

Dalším životem se nemyslí fyzické znovuzrození nebo převtělení do jiného těla na této zemi. Je to buď věčné utrpení v pekle (Matouš 25:46), nebo věčný život v nebi s Ježíšem, který položil svůj život za to, abychom s ním mohli věčně žít. To by měl být hlavní bod, na který se v tomto životě zaměřujeme. Apoštol Pavel napsal v Galatským 6:8-9 tato slova: „Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život. Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet, neustaneme-li.“

Na závěr musíme připomenout, že to byla Ježíšova smrt na kříži, která nám umožnila sklidit věčný život, a že je to víra v Ježíše, která nám věčný život přináší. Efezským 2:8- říká: „Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.“ Vidíme tedy, že koncept reinkarnace a karmy není v souladu s tím, co nás Bible učí o životě, smrti, a zasévání a sklízení věčného života.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co o karmě říká Bible?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries