settings icon
share icon
Otázka

Jít do nebe – Jak si mohu zajistit místo na věčnosti?

Odpověď


Smiř se s tím. Den, kdy každý z nás vkročí do věčnosti, může přijít dříve, než si myslíme. V rámci přípravy na tu chvíli si musíme uvědomit, žene každý půjde do nebe. Jak můžeme mít jistotu, že jsme jedni z těch, kteří budou trávit věčnost v nebi? Před 2000 lety, apoštolové Petr a Jakub hlásali evangelia o Ježíši Kristu před velkým davem v Jeruzalémě. Byl to Petr, kdo učinil prohlášení tak nadčasové, že rezonuje I v našem postmoderním světě: V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ (Skutky apoštolů 4:12)

I kdyby to tak bylo, v dnešním” všechny cesty vedou do nebe” klimatu, to není politicky korektní poslání. Mnozí si myslí, že mohou jít do nebe bez Ježíše. Chtějí příslib slávy, ale nechtějí být obtěžováni křížem, tím méně tím, který na něm visel a zemřel na něm, aby vykoupil hříchy těch, kteří v Něj věří. Mnozí nechtějí přijmout Ježíše jako jedinou cestu ke spasení a jsou rozhodnuti najít jinou cestu. Ale Ježíš sám nás varuje, že žádná jiná cesta neexistuje a následkem nepřijetí této pravdy je věčnost v pekle. On nám jasně řekl, že:” (Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.“ Jan 3:36)

Někteří budou namítat, že je to od Boha nesmírně úzkoprsé poskytnout jen jedinou cestu do nebe. Ale, upřímně řečeno, ve světle lidského odmítnutí Boha je on Něj vlastně velice štědré, že nám poskytl byť jednu cestu, jak dosáhnout nebe. Zasloužíme si soud, a místo toho nám dává možnost úniku tím, že nám poslal svého Syna, aby zemřel za naše hříchy. Jakkoliv se to někomu může zdát úzkoprse nebo velkodušné, křesťané si musí uvědomit, že jedinou cestou k nebi je Ježíš Kristus.

Mnoho lidí dnes věří rozmělněnému evangeliu, které odstraňuje poselství o pokání ze svých hříchů. Chtějí věřit v milujícího, milosrdného Boha, který nevyžaduje žádné pokání a žádnou změnu jejich životního stylu. Mohou říkat věci jako: "Věřím v Ježíše Krista, ale můj Bůh není odsuzující. Můj Bůh by nikdy neposlal člověka do pekla. "Ale nemůžeme mít obojí. Budeme-li tvrdit, že jsme křesťany, musíme uznávat, co řekl Kristus, a to, že je jediná cesta do nebe. Popírat to, je jako popírat Ježíše, protože to byl on, kdo prohlásil „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14:6)

Zůstává ještě otázka: kdo skutečně vstoupí do království Božího? Jak si mohu zaručit místo na věčnosti? Odpověď na tyto otázky je jasně vidět v rozdílech mezi těmi, kteří mají věčný život, a těmi, kteří nemají. Kdo věří v Syna, bude mít věčný život; kdo je bez víry, nemá na něj naději. (1. Janův 5:12) Ti, kdo věří v Krista, kteří přijali Jeho oběť k vykoupení svých hříchů, a kteří ho poslušně následují, budou trávit věčnost v nebi. Ti, kdo ho odmítají, tam nebudou. „Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.“ (Jan 3:18)

Stejně tak úžasné jako bude nebe pro ty, kteří si vyberou Krista jako Spasitele, bude peklo hrozné pro ty, kteří ho odmítnou. Naše poselství ztraceným by bylo doručeno s mnohem větší naléhavostí, kdybychom chápali posvátnost a pravdivost Boží vůle a jak působí na ty, kteří odmítnou jeho odpuštění ve formě jeho Syna, Ježíše Krista. Když čteme Bibli vážně, vidíme to znovu a znovu – je jasně vymezena hranice. Bible je zcela jasná, je jen jedna cesta do nebe – skrze Ježíše Krista. On nám dal toto varování “Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.” (Matouš 7:13-14)

Existuje jen jedna cesta do nebe, a ti, kteří se jí drží, mají jistotu, že se tam dostanou. Ale ne všichni se drží této cesty. A coTty?

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jít do nebe – Jak si mohu zajistit místo na věčnosti?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries