settings icon
share icon
Otázka

Jak vypadá nebe?

Odpověď


Nebe je reálné místo popsané v Bibli. Slovo „nebe“ se v Novém Zákoně nachází 276-krát. Písmo referuje o tří nebesích. Apostol Pavel byl „vtržen až do třetího nebe“, ale bylo mu zakázáno mluvit o tom co tam zažil (2. Korintským 12:1-9).

Pokud existuje třetí nebo, potom musí být také dvě jiné nebesa. O prvním je nejčastěji psáno ve Starém Zákoně jako o „nebi“ anebo „obloze“. Je to nebe které má oblaka, prostor ve kterém lítají ptáci. Druhé nebe je mezihvězdný/nvější prostor, kde jsou hvězdy, planety a jiné nebeské objekty (Genesis 1:14-18).

O třetím nebi není zjeveno kde se nachází - je to příbytek Boha. Ježíš slíbyl, že připraví místo v nebi pro opravdové křesťany (Jan 14:2). Nebe je také místem kde starozákonní svatí, kteří zemřeli důvěřujíc Božímu slibu o Spasiteli (Efezským 4:8). Kdokoli věří v Krista nezahyne, ale bude mít věčný život (Jan 3:16).

Apostol Jan mal to privilegium vidět a referovat o nebeském městu (Zjevení 21:10-27). Jan byl svědkem toho, že nebe (nova země) má “slávu Boží” (Zjevení 21:11), přítomnost samého Boha. Protože nebe nemá noc a Pán sám o sobě je světlo, už není zapotřebí slunce a měcíce (Zjevení 22:5).

To město je plné záře drahých kamenů a křišťálově čistého jaspisu. Nebe má dvanáct bran (Zjevení 21:12) a dvanáct základů (Zjevení 21:14). Ráj zahrady Eden je obnoven: řeka vody života volně teče a strom života je opět zde, rodíc ovocí každý měsíc a s listami, které “léčí národy” (Zjevení 22:1-2). Jakkoli výrečný byl ve svém popisu nebe Jan, realita nebe je nad jakoukoli schopnost popsat ji (1 Korintským 2:9).

Nebe je místo “nikdy víc”. Tam už nebudou slzy, bolest, zármutek (Zjevení 21:14). Už nebude odloučení, protože smrt bude přemožena (Zjevení 20:6). To nejlepší na nebi je přítomnost našeho Pána a Spasitele (1 Janova 3:2). Budeme se vidět tváří v tvář s Božím Beránkem, který nás miloval a obětoval Sebe abychom se mohli navěky radovat z Jeho přítomnosti v nebi.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak vypadá nebe?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries