settings icon
share icon
Otázka

Co je islám a čemu muslimové věří?

Odpověď


Islám jako náboženský směr má své počátky na začátku 7 století n.l. u muže jménem Mohamed. Ten byl údajně navštíven andělem Gabrielem. Během těchto andělských návštěv, které trvaly celých 23 let, až do Mohamedovy smrti, sdělil údajně anděl Mohamedovi Boží slova (Bůh je v arabštině a muslimy označován jako „Alláh“). Tato diktovaná zjevení potom tvoří korán, svatou knihu islámu. Islám učí, že korán je konečnou autoritou a posledním zjevením Alláha.

Muslimové, stoupenci islámu, věří, že korán je odvěké a dokonalé slovo Alláhovo. Mnoho muslimů rovněž odmítá jakékoliv další jazykové verze koránu. Překlad se nepovažuje za platnou verzi koránu, ta existuje jen v arabštině. Přestože se korán pokládá za hlavní svatou knihu, druhým zdrojem náboženských pokynů je sunna. Sunna byla sepsána Mohamedovými společníky a je souborem výroků a činů Mohameda.

Klíčové body islámské víry jsou tyto: Alláh je jediný Bůh, a Mohamed je Alláhův prorok. Každý může konvertovat k islámu, a to pouhým proklamováním této formule víry. Slovo „muslim“ znamená „podřízený (Alláhovi)“. Islám sám sebe považuje za jediné pravé náboženství, ze kterého se odvozují všechna další náboženství (včetně judaismu a křesťanství).

Základem života každého muslima je pět pilířů islámu:

1. Vyznání víry: „Není boha kromě Boha (Alláha); Mohamed je Posel (Prorok) Boží.“

2. Modlitba: Každý den musí vykonat pět modliteb.

3. Udílení almužen: Muslim musí dávat potřebným, protože všechno pochází od Alláha.

4. Půst: kromě příležitostných půstů jsou všichni muslimové povinni se postit během měsíce Ramadánu (devátý měsíc islámského kalendáře).

5. Hadždž: pouť do Mekky – každý by měl alespoň jednou za život vykonat pouť do Mekky (během dvanáctého měsíce islámského kalendáře).

Těchto pět článků víry, základ poslušnosti pro všechny muslimy, se berou velmi vážně a doslova. To, zda se muslim dostane do ráje, závisí na poslušnosti k těmto pěti pilířům.

Ve srovnání s křesťanstvím má islám několik podobných prvků a několik vážných rozdílů. Stejně jako křesťanství je islám monoteistický, ale v protikladu ke křesťanství islám odmítá Trojici. Islám přijímá určité části Bible, jako například Zákon a Evangelia, ale většinu odmítá jako nactiutrhačnou a neinspirovanou.

Islám tvrdí, že Ježíš byl pouhý prorok, nikoliv Boží Syn (muslimové věří, že Alláh je jediný Bůh, jak by tedy mohl mít syna?). Islám zastává názor, že Ježíš, přestože se narodil z panny, byl stvořený stejně jako Adam, z prachu země. Muslimové věří, že Ježíš nezemřel na kříži; popírají tedy jedno z ústředních učení křesťanství.

Dále, islám učí, že vstup do ráje se získá skrze dobré skutky a poslušnost koránu. Bible naproti tomu ukazuje, že člověk se nemůže poměřovat s Bohem, který je svatý. Jenom díky Boží milosti a lásce mohou být hříšníci spaseni skrze víru v Krista (Efezským 2:8-9).

Je tedy jasné, že islám a křesťanství nemohou mít obě pravdu. Buď byl Ježíš největší z proroků, nebo jím byl Mohamed. Buď je Božím slovem Bible, nebo korán. Spasení lze dosáhnout buď tím, že přijmeme Ježíše Krista jako Spasitele, nebo tím, že dodržujeme pět pilířů islámu. Obě náboženství nemohou mít pravdu. A tato pravda, rozdíly mezi oběma náboženstvími v klíčových oblastech, má věčné následky.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je islám a čemu muslimové věří?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries