settings icon
share icon
Otázka

Co znamená, že je Bible inspirovaná?

Odpověď


Když se mluví o tom, že Bible je inspirovaná, poukazuje se na to, že Bůh nadpřirozeně ovlivnil lidi, kteří Písmo sepsali, a to takovým způsobem, že to, co psali, byla Boží Slova. V biblickém kontextu pak samotné slovo inspirace znamená „vdechnuto Bohem“. Inspirace znamená, že Bible je pravé Boží Slovo, což dělá z Bible zcela jedinečnou knihu.

Existují různé pohledy na to, do jaké míry je Bible inspirovaná, ale sama Bible prohlašuje, že každé slovo v každé části Bible pochází od Boha (1. Korintským 2:12-13; 2. Timoteovi 3:16-17). Tento názor je často označován jako „celková doslovná“ inspirace. To znamená, že inspirace se týká samotných slov – nejen konceptů a myšlenek – a že se inspirace vztahuje na všechny části Písma a všechna témata obsažená v Písmu (úplná inspirace). Někteří lidé se domnívají, že inspirovány jsou pouze některé části Bible nebo pouze myšlenky či koncepty, které pojednávají o náboženství; tyto názory na míru inspirace ale opomíjí to, co si sama Bible nárokuje. Absolutní, celková doslovná inspirace je nezbytným charakteristickým znakem Božího Slova.

Míru inspirace vidíme velmi zřetelně v 2. Timoteovi 3:16-17: „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“ Tento verš nám říká, že Bůh inspiroval všechna Písma, a že jsou pro nás užitečná. Nejen ty části Bible, které pojednávají o náboženství, jsou inspirovány, ale každé slovo, od Genesis po knihu Zjevení. A protože jsou inspirována Bohem, jsou Písma konečnou autoritou, co se týče nauky, a jsou dostatečná k tomu, aby člověka naučila, jak mít správný vztah s Bohem. Bible si nárokuje nejen to, že je inspirována Bohem, ale také to, že má schopnost nás měnit a „zdokonalit“. Co víc potřebujeme?

Další verš, který hovoří o inspiraci písem, je 2. Petrův 1:21. Tento verš nám pomáhá porozumět tomu, že ačkoliv Bůh použil lidi různých osobních a spisovatelských kvalit, přesto On sám inspiroval slova, která napsali. I sám Ježíš potvrdil celkovou doslovnou inspiraci Písma, když řekl: „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona…“ (Matouš 5:17-18). V těchto verších Ježíš dosvědčuje a potvrzuje to, že Písma jsou přesná do posledního detailu a do nejmenší tečky, protože jsou Boží Slovo.

Protože je tedy Písmo inspirované Boží Slovo, můžeme říct, že je rovněž neomylné a autoritativní. Správný pohled na Boha povede ke správnému pohledu na Jeho Slovo. A protože je Bůh všemocný, vševědoucí a zcela dokonalý, bude mít Jeho Slovo ze své podstaty stejné vlastnosti. Stejné verše, které konstatují, že Písma jsou inspirovaná, rovněž konstatují, že jsou Písma neomylná a autoritativní. Bible je bezpochyby tím, co o sobě prohlašuje – nepopiratelným autoritativním Božím Slovem k lidstvu.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co znamená, že je Bible inspirovaná?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries