settings icon
share icon
Otázka

Jsou děti trestané za hříchy svých rodičů?

Odpověď


Děti nejsou trestané za hříchy spáchané jejich rodiči; ani rodičé nejsou trestáni za hříchy svých dětí. Každý z nás je odpovědný za své vlastní hříchy. Ezechiel 18:20 nám říká: „ Duše, kteráž hřeší, ta umře. Syn neponese nepravosti otcovy, aniž otec ponese nepravosti synovy“. Tento verš jasně dokazuje, že trest člověka způsobil tentýž člověk.

V Bibli jsou verše, které vedou některé lidi k víře v mezigenerační trest za hřích, anebo v generační prokletí. Jeden z těchto veršů je Exodus 20:5 „Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Nebo já jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne.“

Pokud zachováme kontext Exodu 20:5, hned si všimneme že Bůh mluví o hříchu modlářství. Bůh považuje modlářství za extrémně zákeřnou zradu posvátné důvěry. Modláři byli zrádci Boží teokracie. Kromě odporných praktik, které ve Starém Zákoně doprovázely klanění se modlám (viz Deuteronomium 10:31), modlářství mělo cestu integrovat se do kultury. Děti, které v takovémto prostředí vyrostli, zachovali tradici podobného modlářství – a tak upadli do už stanoveného vzoru neposlušnosti. Efekt jedné neposlušné generace byl že ta zloba se zakořenila tak hluboko že několik generací bylo potřeba na obrat nazpátky.

Exodus 20:5 naráží na fakt, že jsou děti podobné svým rodičům. Nová generace bude mít tendenci opakovat některé hříchy od svých předků. Proto Bůh “trestající děti” je jiným výrokem toho samého: že děti opakují hříchy otců. Tendence opakovat chyby v historii je obzvláště silné v modlářské kultuře.

Dalším aspektem je, že varování Exodu 20:5 bylo částí Mojžíšova Zákona upravujícího právo Izraele ve Starém Zákoně. Na generační prokletí by se mělo hledět jako na kolektivní trest na národě, ne jako osobní prokletí jednotlivých rodin.

Takže, pokud člověk oloupí banku, bude Bůh trestat jeho syna, i kdyby ten syn neměl nic spoločného s tou loupeží? Jistě ne. Nicméně je zcela možné, že ten otec co okradl banku svému synovi ztěžuje život v důsledku přirozených následků jeho zločinu. Také pokud člověk učí syna technikám vykrádání bank, potom je veliká šance že ten syn bude následovat stejnou cestu nečestnosti. V tom případě je hřích synem zkopírovaný a bude také následovat i trest.

Jak ukazuje Ezechiel 18:20, každý z nás je odpovědný za svůj vlastní hřích, a my zaněj musíme nést odpovědnost. Nemůžeme si rozdělit s nikým jiným naši vinu ani nik jiný nemůže být odpovědný za naše přestoupení. Existuje ale výnimka z tohoto pravidla, a ta platí pro celé lidstvo. Jeden člověk ponesl hříchy jiných a zaplatil za ně trest – aby se tak hříšníci mohli stát zcela spravedlivými a čistými v Božích očích. Ten člověk je Ježíš Kristus, který přišel na svět aby vyměnil Jeho dokonalost za náš hřích. “Nebo toho, kterýž hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my učiněni byli spravedlností Boží v něm.” (2 Korintským 5:21). Ježíš byl potrestán za nás.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jsou děti trestané za hříchy svých rodičů?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries