settings icon
share icon
Otázka

Na co bych se měl zaměřit, když hledám manželku?

Odpověď


Nejdůležitější osobní vztah, jaký může muž mít hned po svém duchovním vztahu s Bohem skrze Pána Ježíše Krista, je jeho vztah k manželce. Při hledání manželky je nejdůležitějším pravidlem hledat ženu, která věří v Ježíše Krista. Apoštol Pavel nám říká, že se nemáme „spřahat s nevěřícími“ (2. Korintským 6:14). Nepanuje-li mezi mužem a ženou shoda v této nejdůležitější otázce, zbožné a uspokojující manželství není možné.

Na druhou stranu je třeba říct, že oženit se s věřící ženou není samo o sobě zárukou vyváženého svazku. Pouhá skutečnost, že žena je křesťankou, ještě neznamená, že je pro tebe také dobrým duchovním partnerem. Má stejné duchovní cíle jako ty? Zastává stejné učení v klíčových otázkách? Hoří pro Boha stejně jako ty? Tyto vlastnosti jsou u potenciální manželky nezbytné. Až příliš mnoho mužů se žení z pouhé emocionální či fyzické přitažlivosti a to může být cesta k nešťastnému manželství.

Jaké zbožné vlastnosti by tedy měl muž v ženě hledat? Písmo nám ukazuje určité principy, ze kterých si můžeme udělat obrázek zbožné ženy. Měla by se ve svém duchovním vztahu s Pánem zcela podřízená. Apoštol Pavel říká, že manželka se má podřizovat manželovi jako Pánu (Efezským 5:22-24). Nepodřizuje-li se žena Pánu, dá se očekávat, že ani podřízení manželovi nebude považovat za důležité pro svůj duchovní růst. Nedokážeme naplnit očekávání druhých, pokud nejprve neumožníme Bohu, aby nás naplnil. Žena, jejímž středem života je Bůh, je dobrou kandidátkou na manželku.

Pavel nám rovněž dává určité charakterové rysy zbožné ženy ve svých pokynech pro církev. „Jejich ženy ať jsou právě tak ušlechtilé, ne klevetivé, ale střídmé a naprosto věrné“ (1. Timoteovi 3:11). Jinými slovy mluví o ženě, která není pyšná, ví, kdy má mluvit a kdy má mlčet, a dokáže s důvěrou zaujmout místo po mužově boku. Je to žena, jejíž hlavní prioritou je vztah s Pánem a duchovní růst.

Zodpovědnost za manželství leží ve větší míře na manželovi, neboť Bůh jej ustanovil hlavou manželky a rodiny. Tento vzor vidíme na vztahu Krista a církve (Efezským 5:25-33). Je to vztah založený na lásce. Stejně jako Kristus miloval církev a vydal za ni sám sebe, i manžel by měl svou ženu milovat stejně, jako má rád sám sebe. Mužův osobní duchovní vztah s Pánem je proto pro úspěšné manželství a rodinu naprosto nezbytný. Známkou zralého duchovního muže, který ctí Boha, je proto ochota obětovat se a síla k tomu, aby se stal služebníkem druhých. To je recept na úspěšné manželství. Moudře si vybrat ženu podle biblických zásad je důležité, neméně důležitý je ovšem mužův duchovní růst a jeho podřízení Bohu. Muž, jež usiluje být takovým, jakým jej chce Bůh, bude schopen pomoci své manželce být takovou ženou, jakou ji chce mít Bůh. Bude schopen zbudovat manželství ve svazek, který bude dělat radost Bohu, jemu i manželce.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Na co bych se měl zaměřit, když hledám manželku?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries