settings icon
share icon
Otázka

Co Bible říká o spravování vlastích financí?

Odpověď


Bible má hodně co říct o řízení financí. Pokud jde o půjčky, Bible je obvykle nedoporučuje. Viz Přísloví 6:1-5; 20:16; 22:7, 26-27 ("Bohatý nad chudými panuje, a vypůjčující bývá služebníkem toho, jenž půjčuje... Nebývej mezi rukojměmi, mezi slibujícími za dluhy. Nemáš-li, čím bys zaplatil, proč má kdo bráti lůže tvé pod tebou?") Znovu a znovu Bible varuje před nashromažďováním majetku a povzbuzuje nás abychom místo toho hledali duchovní bohactví. Přísloví 28:20: "Muž věrný přispoří požehnání, ale kdož chvátá zbohatnouti, nebývá bez viny." Viz také Přísloví 10:15; 11:4; 18:11; 23:5.

Přísloví 6:6-11 nabízí moudrost o lenosti a finančním krachu ke kterému lnost nevyhnutně vede. Bylo nám řečeno pouvažovat o pilném mravenci jak pracuje aby shromáždil jídlo pro sebe. Pasáž též varuje před vyspáváním když je třeba pracovat na něčem užitečném. "Lenoch" je zahálčivý, lenivý člověk, který radeji odpočívá než pracuje. Jeho konec je jistý: bída a nedostatek. Na druhé straně je člověk posedlý vyděláváním peněz. Taký podle Kazatele 5:10 nemá nikdy dost majetku aby byl spokojen a musi neustále hrabat víc a víc. 1 Timoteovi 6:6-11 též varuje před pastí touhy po bohatství.

Spíše než toužit po hromadění majetku pro sebe, biblický model je člověk dávající, ne příjmající. "Říkám však toto: Kdo skoupě rozsívá, bude skoupě i sklízet, ale kdo rozsívá požehnaně, bude také sklízet požehnaně.Každý ať dává tak, jak si předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce." (2 Korintským 9:6-7) Je nám také doporučeno být dobrými správci toho, co nám Bůh dal. V Lukáši 16:1-13, Ježíš vypráví podobenství o prolhaném správci aby nás varoval před chudým správcovstvím. Mravní naučení je "Když jste tedy nebyli věrní v nepoctivém mamonu, kdo vám svěří pravé bohatství?" Také jsme odpovědní za to, jak řídíme naše domácnosti - jak nám napomíná1 Timoteovi 5:8: "Jestliže se pak někdo nestará o své vlastní a zvláště o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící."

Shrnuto, co říká Bible o správě financí? Odpověď je možno vyjádřit jediným slovem - moudrost. Máme s financemi nakládat rozumně. Máme je šetřit, ale ne hrabat. Máme je utrácet, ale s rozvahou a moudře. Radostně a obětavě je máme vrátit Bohu. Máme použít naše peníze na pomoc jiným, no uvážlivě a pod vedením Ducha Svatého. Není špatné být bohatý, ale je špatné milovat peníze. Není špatné být chudý, ale je špatné plýtvat penězi na hlouposti. Neměnné biblické poselství o správě peněz je být moudrý.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co Bible říká o spravování vlastích financí?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries