settings icon
share icon
Otázka

Jak můžu rozeznat falešného učitele, falešného proroka?

Odpověď


Ježíe nás varoval, že přijdou "falešní kristové a falešní proroci" a pokusí se oklamat dokonce Boží vyvolené (Matouš 24:23-27, 2 Petrova 3:3, Juda 17-18). Nejlepší způsob jak se ochránit před lží a falešnými proroky je poznat pravdu. Rozeznát to co je falešné, studovat to co je pravda. Kterýkoli věřící, kdo "správně vykládá slovo pravdy" (2 Timoteovi 2:15) a kdo pozorně studuje Bibli, může identifikovat falešné učení. Například věřící který již četl o aktivitách Otce, Syna a Ducha Svatého v Matoušovi 3:16-17, hned rozezná jakékoli učení popírající Trojjedinost. Z tohto důvodu je prvým krokem studium Bible a hodnocení všech učení podle toho, co učí Písmo.

Ježíš řekl "strom se pozná po ovoci" (Matouš 12:33). Když hledáme "ovoce", tady jsou 3 konkrétní zkoušky kterýmy můžeme vyzkoušet kteréhokoli učitele aby sme určili správnost jeho učení:

1) Co tento učitel praví o Ježíši? V Matouši 16:15-16 se Ježíš ptá: "Kdo říkate že jsem?" Petr odpovídá: "Ty jsi Kristus, ten Syn živého Boha", a pro tuto odpověď byl Petr označený "blažený" . V 2. Janové 9 čteme: "Nikdo, kdo odstupuje a nezůstává v Kristově učení, nemá Boha; kdo zůstává v Kristově učení, ten má Otce i Syna". Jinými slovy, Ježíš Kristus a Jeho dílo spásy jsou nanejvýš důležité; dejte si pozor na kohokoli kto popíra že Ježíš není roven Bohu, kdo bagatelizuje Ježíšovu obětní smrt, anebo odmítá že Ježíš není člověk. 1 Janova 2:22 praví "A kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna"

2) Káže tenhle učitel evangelium? Evangelium je definované jako dobrá zpráva týkající se smrti, pohřbu a vzkříšení Ježíše podle Písem (1 Korintským 15:1-4). Jakkoli přitažlivě znějí výroky "Bůh tě miluje", "Bůh chce, abychom nasytili svůj hlad" a "Bůh chce abys byl zdravý", tyto výroky nejsou kompletní zprávou evangelia. Jak Pavel varuje Galaťany 1:7 "Jiné evangelium není, ale jsou někteří, kteří vás zneklidňují a chtějí převrátit evangelium Kristovo." Nikdo, dokonce ani skvělý kazatel, nemá právo změnit zprávu kterou nám Bůh dal. "Jestliže vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!"

3) Přivlastňuje si tento učitel charakterové črty která oslavují Boha? Mluvíc o falešných učitelech, Juda 11 praví: "Běda jim, neboť se vydali Kainovou cestou a propadli svodu Balámovy mzdy a zahynuli odporováním Chóreho". Jinými slovy, falešní učitelé můžou být poznáni podle své hrdosti (Kain odmítl Boží plán), chamtivosti (Balámovo proroctví o penězích), a rebelie (Koré se myslel za víc od Mojžíše). Ježíš řekl abychom se měli na pozoru před takovýma lidma a že jich poznáme podle jejich ovoce (Matouš 7:15-20).

K dalšímu studiu, prohlédněte ty knihy z Bible, které byly napsáni konkrétně k boji proti falešným učením uvnitř církve: Galatským, 2 Petrova, 1 Janova, 2 Janova a Juda. Často je obtížné zpozorovat falešného učitele / falešného proroka. Satan se maskuje jako anděl světla (2 Korintským 11:14) a jeho vyslanci se maskují jako služebníci spravedlnosti (2 Korintským 11:15). Jen být obeznámeným s pravdou budeme schopni rozeznat padělek.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak můžu rozeznat falešného učitele, falešného proroka?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries