settings icon
share icon
Otázka

Kdo byli dvanácti (12) učedníci / apoštolové Ježíše Krista?

Odpověď


Slovo "učedník" znamená žák nebo stoupenec. Slovo "apostol" znamená "ten, který je vyslán". Když byl Ježíš na zemi, Jeno dvanácti stoupenci byli tzv. dvanácti učedníci. Tyto dvanácti učedníci následovali Ježíše Krista, učili se od Něho, a On je vychovával. Po Jeho zmrtvýchvstání a nanebevstoupení, Ježíš rozeslal učedníky aby byli Jeho svědky (Matouš 28:18-20; Skutky 1:8). Tehdy byli známi jako dvanácti apoštolové. Nicméně, i když byl Ježíš ještě na zemi, byli pojmy "učedníci" a "apoštoli" tak trochu zaměnitelné.

Původních dvanáct učedníků / apostolů je uvedeno v Matouši 10:2-4 "Jména dvanácti apoštolů jsou pak tato: Nejprve Šimon zvaný Petr a jeho bratr Ondřej, potom Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub Alfeův a Lebeus příjmením Tadeáš, Šimon Kananita a Jidáš Iškariotský, ten, který ho také zradil." Bible také jmenuje dvanáct učedníků / apostolů v Markovi 3:16-19 a Lukáši 6:13-16. Srovnání těchto tří pasáží vede k několika drobným rozdílům v jménech. Vypadá, že Tadeáš byl také znám jako "Juda, syn Jakobův" (Lukáš 6:16) a Lebeus (Matouš 10:3). Šimon Kananita je jmenovaný také v Markovi 3:18 (v anglickej biblii Kananita je v Matúšovi "Zealot" a v Markovi "Canaanite"). Jidáš Iškariotský, který Ježíše zradil, byl nahrazen ve 12-cti apostolech Matiášem (Skutky 1:20-26). Někteří učitelé Bible vidí Matiáše jako neplatného apostola a věří, že Pavel byl Božím vyvoleným na místo Jidáše Iškariotského jako dvanáctého apostola.

Dvanácti učedníci / apoštoli byli obyčejní lidé, které Bůh použil zvláštním způsobem. Mezi dvanáctimi byly rybáři, výběrčí daní, a revolucionář. Evangelia zaznamenávají ustaviční selhání, boje, a pochybnosti těchto dvanácti lidí, kteří následovali Ježíše Krista. Po tom, co byli svědky Ježíšova vzkříšení a nanebevstoupení, Svatý Duch je změnil na mocné Boží muže, kteří obrátili svět vzhůru nohama (Skutky 17:6). V čem byl rozdíl? Dvanácti apoštolé "byli s Ježíšem" (Skutky 4:13). Kéž se to samé říká o nás!

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kdo byli dvanácti (12) učedníci / apoštolové Ježíše Krista?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries