settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o strašení a existenci duchů?

Odpověď


Existují vůbec duchové? Odpověď na tuto otázku závisí na tom, co přesně myslíme pojmem „duch“. Je-li tímto pojmem myšlena „duchovní bytost“, pak je odpověď jednoznačně „ano“. Myslí-li se pod tímto pojmem „duch lidí, kteří zemřeli“, potom zní odpověď „ne“. Bible nám naprosto jednoznačně ukazuje, že duchovní bytosti existují, a to jak dobré, tak zlé. Zároveň ale Bible vyvrací myšlenku, že by duše nebo duch zemřelých lidí mohli zůstat na zemi a „strašit“ živé.

Židům 9:27 říká: „Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud.“ Po smrti se tedy s duší / duchem člověka děje právě toto – soud. Výsledkem tohoto soudu je pro věřícího nebe (2. Korintským 5:6-8; Filipským 1:23), a pro nevěřícího peklo (Matouš 25:46; Lukáš 16:22-24). Nic mezi tím neexistuje. Neexistuje možnost zůstat na zemi v nehmotné duchovní podobě jako „duch“. Pokud tedy existuje něco jako duchové, Bible nepřipouští možnost, že by se jednalo o duše zesnulých lidských bytostí.

Bible velmi jasně učí, že skutečně existují duchovní bytosti, které se mohou spojit s naším fyzickým světem a objevovat se v něm. Tyto bytosti Bible jasně označuje jako anděly a démony. Andělé jsou duchovní bytosti, které věrně slouží Bohu. Andělé jsou spravedliví, dobří a svatí. Démoni jsou padlí andělé, kteří se proti Bohu vzbouřili. Démoni jsou zlí, podvádí a ničí. Podle 2. Korintským 11:14-15 se démoni mohou vydávat za „anděly světla“ a „služebníky spravedlnosti“. Objevovat se tedy v podobě „ducha“ a vydávat se za zemřelého člověka tedy vypadá jako velmi dobře možné a pro démony proveditelné.

Nejbližší příklad, který se podobá „strašení“ vidíme v Markovi 5:1-20. Legie démonů posedla jednoho muže, který potom „strašil“ na hřbitově. Žádný duch v tom jinak nebyl. Byl to případ normálního člověka, kterého ovládali démoni, a používali ho k tomu, aby děsil lidi, kteří v té oblasti žili. Démoni se snaží „zabíjet, krást a ničit“ (Jan 10:10). Udělají vše, co mohou, aby lidi podvedli, a aby je odvedli od Boha. Právě toto je velmi pravděpodobným vysvětlením různých „duchů“. Ať už jim říkáme duch, lomozící duch (poltergeist) nebo jakkoli jinak, jedná-li se o skutečné duchovní zlo, je to dílo démonů.

Co tedy případy, kdy „duchové“ udělají něco „pozitivního“? Co různá duchovní média, a podobní lidé, kteří prohlašují, že dokáží navázat spojení se zesnulým a získat od nich pravdivé a užitečné informace? Připomeňme si znovu, že cílem démonů je podvádět. Je-li výsledným efektem to, že lidé budou věřit médiu namísto Bohu, každý démon bude jistě ochoten odhalit pravdivé informace. I dobrá a pravdivá informace se dá použít ke svodu, zničení a zkáze, pochází-li ze zdroje se špatnými úmysly.

Zájem o paranormální aktivity je čím dál běžnější záležitostí. Jsou lidé i firmy, kteří se prezentují jako „chytači duchů“, a za poplatek zbaví váš dům všech duchů. Média, seance, tarotové karty a okultisté se čím dál častěji považují za běžný jev. Lidé přirozeně inklinují k duchovnímu světu. Je smutnou skutečností, že namísto toho, aby hledali pravdu o duchovním světě ve spojení s Bohem a studiu Jeho slova, mnozí se nechají svést světem duchů. Démoni se jistě smějí tomu, jaký masový podvod se jim dnes na světě daří uskutečňovat.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o strašení a existenci duchů?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries