Co říká Bible o strašení a existenci duchů?Otázka: Co říká Bible o strašení a existenci duchů?

Odpověď:
Existují vůbec duchové? Odpověď na tuto otázku závisí na tom, co přesně myslíme pojmem „duch“. Je-li tímto pojmem myšlena „duchovní bytost“, pak je odpověď jednoznačně „ano“. Myslí-li se pod tímto pojmem „duch lidí, kteří zemřeli“, potom zní odpověď „ne“. Bible nám naprosto jednoznačně ukazuje, že duchovní bytosti existují, a to jak dobré, tak zlé. Zároveň ale Bible vyvrací myšlenku, že by duše nebo duch zemřelých lidí mohli zůstat na zemi a „strašit“ živé.

Židům 9:27 říká: „Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud.“ Po smrti se tedy s duší / duchem člověka děje právě toto – soud. Výsledkem tohoto soudu je pro věřícího nebe (2. Korintským 5:6-8; Filipským 1:23), a pro nevěřícího peklo (Matouš 25:46; Lukáš 16:22-24). Nic mezi tím neexistuje. Neexistuje možnost zůstat na zemi v nehmotné duchovní podobě jako „duch“. Pokud tedy existuje něco jako duchové, Bible nepřipouští možnost, že by se jednalo o duše zesnulých lidských bytostí.

Bible velmi jasně učí, že skutečně existují duchovní bytosti, které se mohou spojit s naším fyzickým světem a objevovat se v něm. Tyto bytosti Bible jasně označuje jako anděly a démony. Andělé jsou duchovní bytosti, které věrně slouží Bohu. Andělé jsou spravedliví, dobří a svatí. Démoni jsou padlí andělé, kteří se proti Bohu vzbouřili. Démoni jsou zlí, podvádí a ničí. Podle 2. Korintským 11:14-15 se démoni mohou vydávat za „anděly světla“ a „služebníky spravedlnosti“. Objevovat se tedy v podobě „ducha“ a vydávat se za zemřelého člověka tedy vypadá jako velmi dobře možné a pro démony proveditelné.

Nejbližší příklad, který se podobá „strašení“ vidíme v Markovi 5:1-20. Legie démonů posedla jednoho muže, který potom „strašil“ na hřbitově. Žádný duch v tom jinak nebyl. Byl to případ normálního člověka, kterého ovládali démoni, a používali ho k tomu, aby děsil lidi, kteří v té oblasti žili. Démoni se snaží „zabíjet, krást a ničit“ (Jan 10:10). Udělají vše, co mohou, aby lidi podvedli, a aby je odvedli od Boha. Právě toto je velmi pravděpodobným vysvětlením různých „duchů“. Ať už jim říkáme duch, lomozící duch (poltergeist) nebo jakkoli jinak, jedná-li se o skutečné duchovní zlo, je to dílo démonů.

Co tedy případy, kdy „duchové“ udělají něco „pozitivního“? Co různá duchovní média, a podobní lidé, kteří prohlašují, že dokáží navázat spojení se zesnulým a získat od nich pravdivé a užitečné informace? Připomeňme si znovu, že cílem démonů je podvádět. Je-li výsledným efektem to, že lidé budou věřit médiu namísto Bohu, každý démon bude jistě ochoten odhalit pravdivé informace. I dobrá a pravdivá informace se dá použít ke svodu, zničení a zkáze, pochází-li ze zdroje se špatnými úmysly.

Zájem o paranormální aktivity je čím dál běžnější záležitostí. Jsou lidé i firmy, kteří se prezentují jako „chytači duchů“, a za poplatek zbaví váš dům všech duchů. Média, seance, tarotové karty a okultisté se čím dál častěji považují za běžný jev. Lidé přirozeně inklinují k duchovnímu světu. Je smutnou skutečností, že namísto toho, aby hledali pravdu o duchovním světě ve spojení s Bohem a studiu Jeho slova, mnozí se nechají svést světem duchů. Démoni se jistě smějí tomu, jaký masový podvod se jim dnes na světě daří uskutečňovat.Návrat na českou Domovskou stránkuCo říká Bible o strašení a existenci duchů?