settings icon
share icon
Otázka

Co je dualismus?

Odpověď


V teologii koncept dualismu předpokládá, že existují dvě samostatné bytosti — dobro a zlo — které jsou stejně silné. V „křesťanském“ dualismu představuje dobrou stránku Bůh, zlou Satan.

Ve skutečnosti ovšem platí, že ačkoliv Satan disponuje určitou mocí, není roven Všemocnému Bohu, protože předtím než padl, byl Bohem stvořen, a to jako anděl (Izaiáš 14:12-15; Ezechiel 28:13-17). Jak říká Písmo: „Vy jste však z Boha, drazí, a zvítězili jste nad nimi. Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě“ (1. Jan 4:4). Podle Písma žádný dualismus není, neexistují protikladné síly, které se nazývají dobro a zlo, a které mají stejnou váhu. Dobro, představované Všemohoucím Bohem, je tou nejmocnější silou v celém vesmíru. Zlo, představované Satanem, je menší silou, která se s dobrem nemůže srovnávat. V přímé konfrontaci s dobrem je zlo pokaždé poraženo, protože Všemocný Bůh, podstata dobra, má veškerou moc, zatímco zlo, představované Satanem, ji nemá.

Jakákoliv doktrína, která kreslí obraz dobra a zla jako dvou protikladných, stejně velkých sil, je v přímém protikladu k biblickému výkladu, že totiž dobro, představované Všemocným Bohem, je silou, která má ve vesmíru navrch. A protože Satan nikdy nebyl a nikdy nebude roven Bohu, každé učení, které tvrdí opak, může být označeno za falešné. To, že byl Satan svržen z nebe, když se snažil vyvýšit nad Boha, neznamená, že se přestal snažit být roven Bohu nebo dokonce být vyšší než Bůh. Dokladem toho jsou právě základní prvky „dualismu“, které se vynořily hlavně skrze filozofické obory lidského vědění.

V žádné části vesmíru dualismus neexistuje a ani nemůže. Existuje pouze jediná síla, která je nade vše, a tou silou je Všemocný Bůh, jak nám Bible ukazuje. Podle Písma existuje také pouze jedna moc, která disponuje všemocností, nikoliv dvě. Každé dualistické učení, které tvrdí, že existují dvě stejně silné, protichůdné síly (dobro a zlo) je tedy učením falešným.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je dualismus?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries