settings icon
share icon
Otázka

Měli by chodit křesťané k doktorovi?

Odpověď


Někteří křesťané mají za to, že hledání lékařské pomoci je projevem nedostatečné víry v Boha. V světovém hnutí víry, nechat si poradit od lékaře je často považováno za nedostatek víry, který brání Bohu uzdravit člověka. Ve skupinách jako Křesťanská Věda, hledání pomoci u lékaře je někdy považováno za bariéru pro duchovní energii, kterou nám dal Bůh abychom se uzdravili. Logika těchto názorů je žalostně nedostatečná. Když se vaše auto porouchá, dáte ho opraváři anebo čekáte na Boha aby udělal zázrak a uzdravil veše auto? Když praskne instalace u vás doma, čekáte na Boha aby to spravil, anebo voláte instalatéra? Bůh je přesně tak schopný opravit auto nebo potrubí jako je schopný uzdravit naše tělo. Fakt, že Bůh může dělat a dělá zázraky uzdravení ještě neznamená že je musíme zakaždým očekávat vmísto aby sme vyhledali pomoc těch, kdo mají znalosti a zručnosti pomoci nám.

Lékaři jsou v Bibli spomenuti asi tucet krát. Jediný verš, který může být vytržený z kontextu aby učil, že lidé nemějí chodit k lékaři je v 2 Paralipomenon 16: "Potom léta třidcátého devátého kralování svého nemocen byl Aza na nohy své těžkou nemocí, a však v nemoci své nehledal Boha, ale lékařů." Problém nebyl v tom, že se Aza radil s lékaři, ale že "nehledal pomoc od Boha". Dokonce když navštívíme doktora, naše konečná víra má být u Boha, ne u doktora.

Je mnoho veršů, které mluví o "léčbě" - jako jsou: obvazy (Izaiáš 1:6), olej (Jakub 5:14), olej a víno (Lukáš 10:34), listy (Ezechiel 47:12), víno (1 Timoteovi 5:23), a masti - zejména "balzám z Galádu" (doslovně “balm of Gilead”) (Jeremiáš 8:22). Také Lukáš, autor Skuků a Lukášoho Evangélia je jmenovaný Pavlem jako "Lukáš lékař milý"

Marek 5:25-30 vypráví o ženě, která měla potíže s neustálým krvácením, problém který lékaři nevědeli vyléčit třebaže byla u mnohých z nich a strávila tak všechny své peníze. Přicházejíc k Ježíši, pomyslela si, že když se jen dotkne lemu jeho roucha, bude uzdravena; dotkla se lemu a byla uzdravena. Ježíš, odpovídaje farizeům na otázku "proč tráví čas s hříšníkmi" řekl: "nepotřebujíť zdraví lékaře, ale nemocní" (Matouš 9:12). Z těchto veršů může člověk vydedukovat následující principy:

1) Lékaři nejsou Bůh a neměli by být považováni za Boha. Mohou někdy pomoci, ale jindy vykonají jen odklizení peněz.

2) Hledání lékařů a použití "pozemských" prostředků Písmo neodsuzuje. Vlastně na lékařské ošetření je pohlíženo příznivě.

3) V jakýchkoli fyzických potížích by sme mněli hledat Boží zásah (Jakub 4:2; 5:13). On neslibuje, že nám odpoví způsobem jakým my chceme (Isaiáš 55:8-9), avšak máme jistotu že vše co udělá bude v lásce a proto to nejlepší pro nás (Psalm 145:8-9).

Takže mají křesťané chodit k doktorovi? Bůh nás stvořil jako inteligentní bytosti a dal nám schopnost vyrábět léky a naučil jak máme opravovat svoje těla. Není na tom nic špatného abychom použili tyto vědomosti a schopnosti k fyzickému uzdravení. Doktoři mohou být chápáni jako Boží dárek nám, prostředky kterými nám Bůh přináší uzdravení a zotavení. Zároveň naše největší víra a naděje má být při Bohu, ne doktorech a medicíně. Stejně jako při všech složitých okolnostech, měli by sme hledat Boha který nám slíbil moudrost, když o ni požádáme (Jakub 1:5).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Měli by chodit křesťané k doktorovi?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries