settings icon
share icon
Otázka

Jak poznám, že jsem našel dokonalého partnera?

Odpověď


Bible nám neříká, jak najít „dokonalého partnera“, ani není v záležitostech hledání toho pravého partnera pro manželství tak konkrétní, jak bychom si možná přáli. Jedna z věcí, které nám ale Bible jasně říká, je ta, abychom nevstupovali do manželství s nevěřícím (2. Korintským 6:14-15). První Korintským 7:39 nám připomíná, že sice máme svobodnou vůli a můžeme se oženit / vdát, máme tak ovšem učinit pouze s těmi, kdo jsou Bohu přijatelní – jinými slovy s křesťany. Mimo této instrukce nám Bible o nalezení toho „pravého“ člověka nic neříká.

Proč není Bůh konkrétnější a neříká nám přesně, na co se máme zaměřit? Proč není specifičtější, když je to tak důležitá záležitost? Pravdou ovšem je, že Bible mluví tak jasně o tom kdo je křesťan a jak se máme chovat, že nic konkrétnějšího není zapotřebí. Křesťané mají být podobného smýšlení, co se týče důležitých záležitostí, a pokud jsou dva křesťané oddáni svému manželství a poslušnosti Kristu, mají už vše, co potřebují k úspěchu. Protože je ale společnost zaplavena lidmi, kteří se za křesťany pouze považují, je rozhodně moudré být opatrný, než se člověk celoživotně zaváže k manželství. Jakmile je jasné, jaké jsou hlavní priority onoho člověka – zda je to člověk opravdu odevzdaný Kristu – je snadnější vypozorovat drobnější konkrétní věci a vypořádat se s nimi.

Za prvé, měli bychom si být jisti, že jsme připraveni vstoupit do manželství. Měli bychom mít dost zralosti, abychom se dokázali dívat dále než na bezprostřední skutečnost a uvědomit si, jaký je to závazek, strávit s oním člověkem zbytek života. Měli bychom rovněž pochopit, že manželství představuje určité oběti a vydání. Před vstupem do manželství by si oba lidé měli prostudovat úlohy a povinnosti manžela a manželky (Efezským 5:22-31; 1. Korintským 7:1-16; Koloským 3:18-19; Titus 2:1-5; 1. Petr 3:1-7).

Oba lidé by se měli dobře znát dostatečně dlouhou dobu, než se začnou bavit o manželství. Měli by vědět, jak ten druhý reaguje na různé situace, jak se chová k rodině a přátelům, a s jakými lidmi tráví čas. Chování člověka je velmi ovlivněno společností, s jakou se stýká (1. Korintským 15:33). Oba by si měli také rozumět v otázkách morálky, financí, životních hodnot, dětí, zapojení do života církve, vztahů s rodinou a zaměstnání. To všechno jsou oblasti potenciálních sporů a měli by být proto předem pečlivě zváženy.

Na závěr by také lidé, kteří zvažují vstup do manželství, měli absolvovat předmanželské poradenství se svým pastorem či jiným kvalifikovaným křesťanským poradcem. Naučí se tam cenným nástrojům pro budování manželství na víře v Krista, a měli by se tam naučit i to, jak zvládnout konfliktní situace, ke kterým bezpochyby někdy dojde. Po splnění všech těchto kritérií jsou oba připraveni na to, aby se modlili a rozhodli, zda chtějí vstoupit do manželství. Hledáme-li usilovně Boží vůli, Bůh bude řídit naše kroky (Přísloví 3:5-6).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak poznám, že jsem našel dokonalého partnera?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries