settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o tom, jak být dobrým rodičem?

Odpověď


Rodičovství může být obtížný a dobrodružný podnik, ale je to zároveň věc, která nám přinese největší odměnu a pocit uspokojení a naplnění. Bible se dost zabývá tématem, jak úspěšně vychovávat děti tak, aby vyrostly v muže a ženy Boží. To první, co musíme udělat, je naučit je pravdu z Božího slova.

Spolu s láskou k Bohu a s tím, jak jsme dětem dobrým příkladem – tím, že posloucháme jeho přikázání – se rovněž musíme držet přikázání z Deuteronomia 6:7-9, že máme své děti vyučovat a vést k tomu samému. Tyto verše kladou důraz na to, že jde o pokyn s trvalou platností. Měli bychom to dělat stále – doma, po cestě, večer i ráno. Biblická pravda by měla být základem našich domovů. Tím, jak sami následujeme principy tohoto příkazu, učíme zároveň děti to, že uctívání Boha by mělo být průběžné a stálé, nejen pro nedělní ráno nebo večerní modlitby.

Přestože se děti učí spoustu věcí pomocí přímého vyučování, mnohem více se toho učí pozorováním dospělých. Proto musíme dávat pozor na vše, co děláme. Musíme především uznávat své postavení a Bohem dané role. Manželé a manželky by k sobě měli chovat vzájemný respekt a měli by jeden druhému podřizovat (Efezským 5:21). Zároveň také Bůh určil pořadí autorit, aby panoval nějaký řád. „Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh“ (1 Korintským 11:3). Víme, že Kristus není vedle Boha méněcenný, zrovna jako žena není méněcenná vedle svého manžela. Bůh přesto usoudil, že kde není podřízenost autoritě, tam není pořádek. Starostí muže jako hlavy domácnosti je proto svou ženu milovat, stejně jako miluje své vlastní tělo, a stejnou obětavou láskou, jakou Kristus miluje církev (Efezským 5:25-29).

V reakci na toto láskyplné vedení potom není pro ženu těžké podřizovat se autoritě svého manžela (Efezským 5:24; Koloským 3:18). Ženinou hlavní zodpovědností je milovat a respektovat svého muže, žít v moudrosti a čistotě a starat se o domácnost (Titus 2:4-5). Ženy mají větší přirozené tendence pečovat o ostatní než muži, protože jednou z jejich hlavních úloh je starat se o své děti.

Vychovávání a vedení jsou nedílnou součástí rodičovství. Přísloví 13:24 říká: „Kdo šetří metlu, nenávidí své dítě, zavčas je trestá, kdo je miluje.“ Děti, které vyrůstají v rodinách bez kázně, se cítí bezcenné a nechtěné. Chybí jim v životě cíl a sebeovládání, a když jsou starší, jsou často vzpurné a nemají buď vůbec žádný respekt k autoritám – včetně té Boží – nebo jej mají velmi omezený. „Napravuj syna, dokud máš naději, jeho smrt nechtěj dopustit“ (Přísloví 19:18). Trestání musí být zároveň ale i vyváženo láskou, jinak to v dětech může vést ke vzpurnosti, demotivaci a nesnášenlivosti (Koloským 3:21). Bůh dobře ví, že trestání bolí, když k němu dochází (Židům 12:11), ale je-li následováno láskyplnou radou, je pro dítě velmi prospěšné. „Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení“ (Efezským 6:4).

Je důležité děti zapojit do dění v církevní rodině a do služby, dokud jsou mladé. Navštěvujte pravidelně křesťanskou církev (Židům 10:25), umožněte jim sledovat, jak studujete Bibli a studujte ji někdy i s nimi. Mluvte s nimi o světě kolem nich a o tom, jak jej vidí ony samy, a učte je vidět Boží slávu v každodenním životě. „Zasvěcuj dítě do jeho cesty – nesejde z ní, ani když zestárne“ (Přísloví 22:6). Být dobrým rodičem hlavně znamená vychovat děti tak, aby následovaly váš příklad a aby - stejně jako vy - poslouchaly a uctívaly Pána.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o tom, jak být dobrým rodičem?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries