settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o desátcích?

Odpověď


Desátky jsou téma, se kterým má mnoho křesťanů problémy. V mnohých sborech se dávání desátků přehnaně zdůrazňuje. Zároveň se mnoho křesťanů odmítá podřídit biblickým požadavkům, co se týče obětování pro Pána. Desátky (milodary) mají být radostí a požehnáním. Je smutné, že jen málokde v dnešní církvi je tomu tak.

Desátky jsou starozákonním konceptem. Desátek byl požadavkem zákona, podle kterého všichni Izraelité dávali 10% ze všeho, co vydělali a vypěstovali do chrámu (Leviticus 27:30; Numeri 18:26; Deuteronomium 14:24; 2. Paralipomenon 31:5). Někteří chápou starozákonní desátky jako něco na způsob daně k zabezpečení kněží a levitů v rámci obětního systému. Nový zákon nenařizuje, dokonce ani nedoporučuje, aby křesťané měli zákonný systém desátků. Pavel však říká, že věřící by měli oddělit část ze svého příjmu na podporu církve (1. Korintským 16:1-2).

Nový zákon nikde přesně neuvádí procento, které by mělo být vyčleněno k dávání, jenom říká, že by to mělo být z toho, co kdo „může postrádat” (1. Korintským 16:2). Křesťanská církev v zásadě přebrala myšlenku 10% ze Starého zákona, a uvádí to jako „doporučené minimum” křesťanského dávání. Křesťané se však nemusí cítit povinni pořád dávat. Měli by dávat podle svých možností z toho „co můžou postrádat”. Někdy to znamená, že dávají víc než desátek, někdy méně. Všechno závisí na schopnosti křesťana a potřeb církve. Každý křesťan by se měl usilovně modlit a prosit o Boží moudrost v rozhodování,kolik přispět (Jakub 1:5). „Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh” (2. Korintským 9:7).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o desátcích?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries