settings icon
share icon
Otázka

Jaká je definice teologie?

Odpověď


Slovo "teologie" poází z dvou řeckých slov, které v kombinaci znamenají "studium Boha." Křesťanská teologie je jednoduše pokus chápat Boha jak je zjeven v Bibli. Žádná teologie nikdy nemůže plně vysvětlit Boha a Jeho cesty, protože Bůh je nekonečně a věčně víc než my. Proto každý pokus popsat Ho nebude dostatečný (Římanům 11:33-36). Nicméně Bůh od nás chce abychom Ho poznali - pokud jsme schopni, a teologie je umění a věda poznat co můžeme poznat a pochopit Boha v organizovaným a srozumitelným způsobem. Někteří lidé se pokouší vyhnout se teologii protože oni věří že je rozvratná. Ale správně pochopená teologie je sdružující. Řádná, biblická teologie je dobrá věc; je to učení o Božím Slově (2 Timoteovi 3:16-17).

Studium teologie pak není nic víc než vrtání se v Božím Slově za účelem vypátrat co On sám o sobě zjevil. Když to děláme, poznáváme Ho jako Stvořitele všeho, Udržovatele všeho, a Sodce všeho. On je Alfa a Omega, počátek i konec všeho. Když se Mojžíš ptal, kdo ho posílá k faraonovi, Bůh odpověděl "JSEM, KTERÝŽ JSEM" (Exodus 3:14). Jméno Jsem naznačuje osobnost. Bůh má jméno, zrovna jako dal jméno jiným. Jméno Jsem znamená slobodnou, cílevědomou a soběstačnou osobnost. Bůh není éterická sila anebo kosmická energie. On je všemohoucí, samostatně existující, samostatně rozhodující Bytost s myslí a vůlí - "osobní" Bůh, který se lidstvu zjevil skrze své Slovo a skrze Jeho Syna, Ježíše Ktista.

Studovat teologii je poznávat Boha abychom Ho mohli oslavovat skrze naši lásku a poslušnost. Všiměte si zde posloupnosti: musíme Ho poznat před tím abychom Ho mohli milovat, a musíme Ho milovat před tím, abychom mohli toužit poslouchat Ho. Vedlejším produktem jsou naše životy neměřitelně obohacené posilou a nadějí, které On uděluje těm kteří Ho poznají, milují a poslouchají. Špatná teologie a povrchní, nesprávní chápání Boha jenom zhorší naše životy místo aby nám přinesla komfort a naději po které toužíme. Vědět o Bohu je velmi důležité. Jsme na sebe krutí, když se snažíme žít na tomto světě bez toho, abychom věděli o Bohu. Svět je bolestivé místo, a žít v něm je zklamáním a je nepříjemné. Zavrhni teologii a odsoudíš se k životu beze smyslu a směru. Bez teologie mrháme své životy a ztrácíme své duše.

Všichni křesťané by měli strávit teologii - intenzivní, osobní studium Boha - aby věděli, milovali a poslouchali Jednoho, s kterým my budeme radostně trávit věčnost.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jaká je definice teologie?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries