Měli by chodit křesťané cvičit? Co Bible říká o zdraví?


Otázka: Měli by chodit křesťané cvičit? Co Bible říká o zdraví?

Odpověď:
Jako mnoho věcí v životě, i tu jsou extrémy. Někteří lidé se soustřeďují zcela na duchovno zanedbávajíc své fyzické tělo. Jiní se tak velmi soustřeďují na podobu a tvar svých těl, že zanedbávají duchovní růst a zralost. Ani jedni ani druhí nereprezentují biblickou rovnováhu. 1 Timoteovi 4:8 nás informuje, "Nebo tělesné cvičení malého jest užitku, ale pobožnost ke všemu jest užitečná, a má i nynějšího i budoucího života zaslíbení." Všimněte si, že verš nepopírá potřebu pohybu. Spíše říká že cvičení má cenu, ale priorita zůstává tam, že zbožnost má větší cenu.

Apostol Pavel také zmiňuje fyzický trénink když ilustruje duchovní pravdu v 1 Korintským 9:24-27. Přirovnává život křesťana k závodu, který běžíme abychom "dostali cenu". Ale cena, o kterou se ucházíme je věčná koruna, která nebude poskvrněna anebo vyblednuta. V 2 Timoteovi 2:5, Pavel říká: "Také když někdo závodí, nezíská věnec, pokud nezávodil podle pravidel." Pavel používa atletiky znova v 2 Timoteovi 4:7: "Bojoval jsem dobrý boj; běh jsem dokončil, víru jsem zachoval." Zatímco se tyto verše nezaměřují na tělesné cvičení, fakt, že Pavel používá atletickou terminologii aby nás učil duchovní pravdy naznačuje, že Pavel vidí fyzické cvičení a dokonce soutěže v pozitivním světle. My sme fyzické i duchovní bytosti. Ačkoli duchovní aspekt našeho bytí je - biblicky řečeno - důležitější, neměli bychom zanedbat duchovní ani tělesnou stránku našeho zdraví.

Takže aby bylo jasné, ve cvičení křesťana není nic zlého. Ve skutečnosti je Bible jednoznačná v tom, že bychom měli pečovat o naše těla (1 Korintským 6:19-20). Zároveň, Bible varuje před marnivostí (1 Samuelova 16:7; Přísloví 31:30; 1 Petrova 3:3-4). Našim cílem - pokud jde o cvičení - by nemělo být zlepšení kvality našeho těla aby si nás ostatní všimli a aby nás obdivovaly. Spíše by mělo být našim cílem zlepšení našeho fyzického zdraví aby sme měli víc fyzické energie kterou můžeme věnovat duchovním cílům.

English
Návrat na českou Domovskou stránku
Měli by chodit křesťané cvičit? Co Bible říká o zdraví?

Zjistěte, jak ...

Strávit věčnost s BohemPřijměte odpuštění od Boha