settings icon
share icon
Otázka

Kdo jsou čtyři jezdci z apokalypsy?

Odpověď


Čtyři jezdci z apokalypsy jsou popsány v Zjevení, kapitole 6, ve verších 1-8. Čtyři jezdci jsou symbolickým obrazem rozdílných událostí, které se odehrají v posledních časech. První jezdec z apokalypsy je zmíněn v Zjevení 6:2: "A hle, spatřil jsem bílého koně a ten, který na něm seděl, měl luk. Byla mu dána koruna a on vyjel ve vítězství, a aby zvítězil." Tento první jezdec jakoby představoval antikrista, kterému bude dána autorita a porazí všechny své odpůrce. Antikrist je falešný napodobitel Krista, který se také vrátí na bílem koni (Zjevení 19:11-16).

Druhý jezdec z apokalypsy se objevuje v Zjevení 6:4, "A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. A tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno, aby odňal mír ze země a aby se navzájem vraždili; a byl mu dán veliký meč." Druhý jezdec představuje strašnou válku, která vypukne v posledních časech. Třetí jezdec je popsán v Zjevení 6:5-6, "... A hle, spatřil jsem černého koně a ten, který na něm seděl, měl v ruce váhy. A zprostředka těch čtyř bytostí jsem uslyšel hlas, jak říká: 'Mírka pšenice za denár a tři mírky ječmene za denár, avšak oleji a vínu neškoď!' " Třetí jezdec z apokalypsy představuje velký hladomor, který nastane možná v důsledku válek zmíněných při druhém jezdci.

Čtvrtý jezdec je zmíněn v Zjevení 6:8, "A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledého a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt a za ním šlo Peklo. A byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, morem a šelmami země." Čtvrtý jezdec z apokalypsy symbolizuje smrt a zpustošení. Vypadá to jako kombinace předešlých jezdců. Čtvrtý jezdec z apokalypsy přinese další válčení, strašné hladomory spolu s děsnými epidemiemi a nemoci. Nejohromujícejší, nebo možná nejděsnější na tom je, že čtyři jezdci z apokalypsy jsou pouhými "předchůdci" dokonce horších soudů, která přijdou později v době soužení (Zjevení, kapitoly 8-9 a 16).

English



Návrat na českou Domovskou stránku

Kdo jsou čtyři jezdci z apokalypsy?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries