settings icon
share icon
Otázka

Právě jsem uvěřil v Ježíše Krista – a co dál?

Odpověď


Právě jsem uvěřil v Ježíše Krista – a co dál?

Blahopřejeme! Učinil jsi rozhodnutí, které změní celý tvůj život! Možná se ptáš: „A co dál? Jak začít svou cestu s Bohem?” Následujících pět kroků, které uvádíme, Ti ukážou cestu podle Bible. Když během své cesty budeš mít otázky, prosíme, navštiv stránky https://www.gotquestions.org/Cesky 1. Zcela jistě je potřebné, abys správně rozuměl spasení.

1.list Janův 5:13 nám říká: „Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.”

Bůh si přeje, abychom spasení rozuměli. Chce, abychom měli jistotu spasení. Zopakujme stručně základní body spasení:

a) Všichni jsme zhřešili. Všichni jsme se dopustili věcí, které Boha zarmucují (Římanům 3:23).

b) Za náš hřích si zasloužíme trest, který je věčným odloučením od Boha (Římanům 6:23). Ježíš zemřel na kříži, aby splatil dluh za naše hříchy (Římanům 5:8, 2. Korintským 5:21).

c) Ježíš umřel místo nás, vzal na sebe trest, který jsme si zasloužili my. Jeho vzkříšení dokazuje, že Jeho smrt byla dostatečným zadostiučiněním za naše hříchy.

d) Bůh dává odpuštění a spasení všem, kteří věří v Ježíše Krista a v jeho smrt jako platbu za naše hříchy (Jan 3:16, Římanům 5:1,Římanům 8:1).

Toto je poselství spasení! Jestliže jsi uvěřil v Ježíše Krista jako svého Spasitele, jsi spasen! Všechny Tvoje hříchy jsou odpuštěny a Bůh zaslíbil, že tě nikdy neopustí ani nezanechá (Římanům 8:38-39,Matouš 28:20). Pamatuj, že tvé spasení bylo získáno v Ježíši Kristu (Jan 10:28-29). Věříš-li v Ježíše jako svého Spasitele, můžeš mít jistotu, že věčnost budeš trávit s Bohem v nebesích!

2. Najdi si dobrý církevní sbor, kde se učí Bible.

Nemyslíme církev jako na kostel (budovu). Církevní sbor (nebo jednoduše církev) to jsou lidé. Je velice důležité, aby lidé věřící v Ježíše Krista měli vzájemné obecenství. To je jedna z primárních funkcí sboru. Teď, když jsi uvěřil v Ježíše Krista, chtěli bychom tě povzbudit, abys našel sbor někde ve svém okolí a pohovořil si s pastorem (duchovním). Pověz mu o své víře v Ježíše Krista.

Druhou funkcí sboru je vyučovat Bibli. Můžeš se naučit aplikovat Boží přikázání ve svém životě. Porozumět Bibli je klíčem k úspěšnému a mocnému křesťanskému životu. 2. list Timoteovi 3:16-17 říká: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.”

Třetí funkcí sboru je obecenství. Obecenství ve shromáždění je díkůvzdání Bohu za vše, co vykonal! Bůh nás spasil. Bůh nás miluje. Bůh se o nás stará. Bůh nás vede a pomáhá nám. Proč bychom mu neděkovali? Bůh je svatý, spravedlivý, milující, milostivý a plný milosrdenství. Zjevení Janovo říká, “Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest.”

3. Každý den si vyhraď určitý čas, kdy se budeš soustředit na Boha.

Je pro nás nesmírně důležité, abychom každý den trávili určitý čas plným soustředěním se na Boha. Někteří lidé tomu říkají „ztišení”, jiní to nazývají „rozjímání”, protože to je čas zasvěcený Bohu a rozjímáme o Něm. Někteří tak dělají ráno, jiní raději večer. Není důležité, jak tento čas pojmenuješ nebo kdy si jej vyhradíš. Záleží na tom, abys pravidelně trávili čas s Bohem. Co se děje během naší chvilky s Bohem?

a) Modlitba. Modlitba je prostě rozhovor s Bohem. Mluvte s Bohem o vašich potřebách a problémech. Pros Boha, aby ti dal moudrost a vedl tě. Aby ti pomáhal vy tvých potřebách. Pověz Bohu, jak moc Ho miluješ a jak jsi vděčný za všechno, co pro tebe dělá. O tom je modlitba.

b) Čtení Bible. Čtení Bible potřebuje každý z nás. Bible obsahuje všechno, co potřebujete vědět, abychom mohli žít úspěšný křesťanský život. Je v ní Boží vedení v rozhodnutích, které v životě děláme, je tam návod jak poznat Boží vůli, jak sloužit jiným a jak duchovně růst. Bible je Boží slovo pro nás. Bible je v zásadě Boží manuál, jak máme žít svůj život, aby byl Bohu libý a nám prospěšný a uspokojující.

4. Rozvíjej své vztahy s lidmi, kteří ti mohou duchovně pomáhat.

1. Korintským 15:33 nám říká: „Neklamte se, špatná společnost kazí dobré mravy.” Bible obsahuje varování před „zlým” vlivem, který mohou lidé na nás mít. Trávit čas s těmi, kteří praktikují hříšné aktivity, nám přivodí pokušení. Charakter lidí, se kterými se zdržujeme se o nás „otře”. Proto je důležité obklopovat se lidmi, kteří milují Pána a jsou mu oddáni.

Pokus se najít si jednoho/dva přátele (z tvého sboru, mládeže, skupinky), se kterými si budeš vzájemně pomáhat a povzbuzovat se (Židům 3:13, 10:24). Požádej své přátele, aby dohlíželi na tvé ztišení, aby s tebou probírali tvé aktivity a cestu s Bohem. Budou-li chtít, můžeš ty dělat totéž pro ně.

Neznamená to však, že se musíš vzdát všech svých přátel, kteří neznají Pána Ježíše. Zkus jim dát znát, že Ježíš změnil váš život a Ty už nemůžeš dělat některé věci, které jsi dělalpředtím.

5. Dej se pokřtít.

Hodně lidí se ve věci křtu mýlí. Slovo „křtít” znamená být ponořen do vody. Křest je biblický způsob jak veřejně vyznat svou víru v Krista a svůj závazek následovat Ho. Akt ponoření do vody ilustruje, že jsme pohřbeni spolu s Kristem. Akt vynoření z vody znázorňuje Kristovo vzkříšení. Být pokřtěn znamená ztotožnit se s Ježíšovou smrtí v pohřbu a vzkříšení (Římanům 6:3-4).

Křest sám o sobě nás nespasí. Křest nesmazává naše hříchy. Křest je krokem poslušnosti, veřejným vyznáním víry v Krista a vašeho odhodlání následovat Ho. Jsi-li připraven ke křtu, měl by sis o tom promluvit se svým pastorem.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Právě jsem uvěřil v Ježíše Krista – a co dál?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries