settings icon
share icon
Otázka

Jaké kroky vedou se spasení?

Odpověď


Mnoho lidí hledá jakési “kroky ke spasení”. Líbí se jim představa manuálu s pěti kroky, které vás po jejich splnění spasí. Příkladem takového manuálu je islám se svými pěti pilíři. Podle islámu, pokud dodržíte pět pilířů, mate svou spásu zajištěnou. Myšlenka spásy jako procesu, kterého se dá dosáhnou dodržováním určitých kroků je přitažlivá, mnoho křesťanských komunit dělá tu chybu, že prezentuje spásu jako důsledek dodržování nějakých kroků. Římský katolicismus má sedm svátostí. V různých křesťanských církvích přidali křest, veřejné zpovědi, očištění od hříchu, mluvení v různých jazycích, atd. jako kroky ke spasení. Bible však uvádí pouze jeden krok ke spáse. Pak je vyvedl ven a řekl: „Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?“ Oni mu řekli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“(Skutky apoštolů 16:30-31)

Víra v Ježíše Krista jako Spasitele, je jediný "krok" k záchraně. Poselství Bible je naprosto jasné. Všichni jsme zhřešili proti Bohu "(Římanům 3:23).Kvůli našemu hříchu si zasloužíme být věčně odděleni od Boha (Římanům 6:23). Kvůli své lásce k nám (John 3:16), vzal na na sebe Bůh lidskou formu a zemřel místo nás, vzal na sebe trest, který jsme si zasloužili my (Římanům 5:8, 2 Korintským 5:21). Bůh slibuje odpuštění hříchů a věčný život v nebi pro všechny, kteří přijímají, z Jeho milosti skrze víru, Ježíše Krista jako Spasitele (John 1:12, 3:16, 5:24, Skutky 16:31).

Spasení není o krocích, které musíme podniknout, abychom si vysloužili spasení. Ano, křesťané by měli být pokřtěni. Ano, křesťané by měli veřejně uznávat Krista jako spasitele. Ano, křesťané by se měli odvrátit od hříchu. Ano, křesťané by měli zasvětit své životy poslušnosti Bohu. Nicméně to nejsou kroky ke spáse. Jsou to výsledky spásy. Kvůli našemu hříchu si nemůžeme v žádném smyslu vysloužit spasení. Mohli bychom dodržet 1000 kroků, a nestačilo to by. To je důvod, proč Ježíš musel zemřít místo nás. My jsme naprosto neschopni splatit Bohu dluh našeho hříchu nebo se od hříchu očistit. Pouze Bůh může dosáhnout našeho spasení, a tak také učinil. Bůh sám podnikl vše, co bylo potřeba a nabízí spásu všem, kdo ji od Něj přijmou.

Spasení a odpuštění hříchů není o dodržení nějakých kroků. Jedná se o přijetí Krista jako Spasitele a přijetí faktu, že on udělal všechnu práci za nás. Bůh od nás vyžaduje jen jeden krok -přijetí Ježíše Krista jako Spasitele a víru v Něj jako cestu ke spáse. To je to, co odlišuje křesťanskou víru od všech ostatních světových náboženství, z nichž každé má seznam kroků, které musí být dodrženy na cestě ke spasení. Křesťanská víra prohlašuje, že Bůh již učinil všechny potřebné kroky a jednoduše nás vyzývá, abychom spasení přijali skrze víru v Něj.

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jaké kroky vedou se spasení?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries