settings icon
share icon
Otázka

Proč Bůh zatvrdil faraónovo srdce?

Odpověď


Exodus 7:3-4 říká: „Já však posílím faraonovu hrdost a budu v egyptské zemi množit svá znamení a divy. Farao vás neposlechne, a tak na Egypt dolehne má ruka. Své houfy, svůj lid, syny Izraele, vyvedu z egyptské země uprostřed velikých soudů.“ Vypadá to jako nespravedlnost, když Bůh nejdřív zatvrdil faraónovo srdce, a potom potrestal celý Egypt za to, co faraón udělal, když měl zatvrzelé srdce. Proč Bůh zatvrdil faraónovi srdce, aby potom soudil Egypt o to přísněji a vylil na něj všechny pohromy?

Musíme nejprve říct, že faraón nebyl ani zbožný, ani nevinný muž. Byl to brutální diktátor, který byl zodpovědný za útlak a násilí páchané na Izraelitech, kteří v té době s největší pravděpodobností čítali přes 1,5 miliónu lidí. Egyptští faraóni zotročovali Izrael 400 let. Předchozí faraón — nebo se možná jednalo o toho samého — rozkázal, aby hebrejské děti mužského pohlaví byly hned po narození zabity (Exodus 1:16). Faraón, jehož srdce Bůh zatvrdil, byl zlý člověk, a národ, jemuž vládl, jeho zlé skutky schvaloval, nebo se jim přinejmenším nebránil.

Za druhé, ještě před prvními pohromami se faraón sám ve svém srci zatvrdil vůči propuštění Izraelců. „Farao byl ale neoblomný“ (Exodus 7:13, 22; 8:19). „Farao však zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je“ (Exodus 8:32). „I tentokrát se však farao zatvrdil a lid nepropustil“ (Exodus 8:28). Pokud by své srdce nezatvrdil, mohl faraón Egypt všech pohrom ušetřit. Bůh faraónovi poskytoval čím dál vážnější varování o soudu, ke kterému má dojít. Faraón se tím, že proti Božímu rozkazu zatvrdil své srdce, rozhodl pro soud nad sebou i nad svým národem.

Výsledkem faraónovy tvrdosti srdce bylo to, že Bůh je ještě dále zatvrdil, a tím otevřel dveře pro posledních několik pohrom (Exodus 9:12; 10:20, 27). Faraón a Egypt si tento soud způsobili sami, a to 400. lety zotročování a vraždění. Mzdou za hřích je smrt (Římanům 6:23) a faraón a celý Egypt proti Bohu zhřešili strašlivým hříchem, bylo by tedy zcela spravedlivé, kdyby byl Egypt vyhlazen celý. To, že Bůh zatvrdil faraónovo srdce tedy nebylo nespravedlivé, stejně jako nebyly nespravedlivé všechny pohromy, které na Egypt přišly. Pohromy, i přes to, jak byly strašlivé, jsou vlastně ukázkou Boží milosti, protože i přesto, že naprosté zničení Egypta by bylo spravedlivým trestem, Bůh to neudělal.

Římanům 9:17-18 prohlašuje: „Faraonovi přece Písmo říká: ‚Proto jsem tě pozdvihl, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi.‘ Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, zatvrzuje.“ Z lidského hlediska se možná zdá nespravedlivé, když Bůh někomu zatvrdí srdce, potom jej potrestá. Z biblického hlediska jsme ovšem všichni zhřešili proti Bohu (Římanům 3:23), a spravedlivým trestem za hřích je smrt (Římanům 6:23). To, že Bůh někomu zatvrdil srdce, a potrestal jej, tedy není nespravedlivé; ve srovnání s tím, co si všichni zasloužíme, je to i tak aktem milosrdenství.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Proč Bůh zatvrdil faraónovo srdce?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries