settings icon
share icon
Otázka

Co je armagedonský boj?

Odpověď


Slovo "Armagedon" pochází z hebrejského "Har-Magedone", což znamená "hora Megiddo", a stalo synonymem pro budoucí bitvu ve které Bůh zasáhne a zničí vojska antikrista jako je prorokováno v biblických proroctvích (Zjevení 16:16; 20:1-3, 7-10). V armagedonské bitvě bude zapojeno ohromné množství lidí, protože se všechny národy shromáždí bojovat proti Kristovi.

Přesná poloha armagedonského úkolí je nejasná, poněvadž neexistuje hora zvaná Meggido. Nicméně protože "Har" může také znamenat svah, nenejvýš pravděpodobná poloha je kopcovitý kraj kolem roviny Megiddo, asi 60 mil severně od Jeruzaléma. V tomhle regionu se už odehrálo víc než 200 bitev. Rovina Megiddo a nedaleká rovina Esdraelon bude těžištěm armagedonské bitvy, běsnící v celé délce Izraele na jihu až po edomské město Bozra (Izaiáš 63:1). Armagedonské údolí bylo známé pro dvě velká vítězství v historii Izraele: 1) Barákovo vítězství nad kananejci (Soudců 4:15) a 2) Gideonovo vítězství nad madiánci (Soudců 7). Armagedon byl také místem pro dvě velké tragedie: 1) smrt Saule a jeho syny (1 Samuelova 31:8) a 2) smrt krále Joziáše (2 Královská 23:29-30; 2 Paralipomenon 35:22).

Pro tuto historii se armagedonské údolí stalo symbolem posledního konfliktu mezi Bohem a silami zla. Slovo "Armagedon" se vyskytuje pouze v Zjevení 16:16, " I shromáždil je na místo, kteréž slove Židovsky Armageddon." Zde se mluví o králech loajálních antikristu, shromáždivších se pro koneční útok na Izrael. U armagedonu bude vylit "kalich vína prchlivosti hněvu svého (Božího)" (Zjevení 16:19) a antikrist se svými přívrženci bude svržen a poražen. "Armagedon" se stal všeobecním termínem označujícím konec světa, nejenom bitvy odehrávající se v rovině Megiddo.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je armagedonský boj?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries