settings icon
share icon
Otázka

Co je ateismus?

Odpověď


Ateismus je názor, že Bůh neexistuje. Ateismus není nové učení. Žalm 14:1, psaný Davidem okolo roku 1 000 př. Kr., spomína ateismus: "Říká blázen v srdci svém: Není Boha." Nedávné statistiky ukazují zvyšující se počet lidí přiznávajících se k ateizmu, do 10 procent světové populace. Proč se víc a víc lidí stává ateisty? Je ateismus opravdu tak logický jak se to tvrdí?

Proč ateismus vůbec eexistuje? Proč se Bůh jednoduše nezjeví lidem a nedokáže že existuje? Bezpochyby kdyby se jenom ukázal, myšlenka pokračuje, každý by v něho uvěřil. Problém je v tom, že Bohu nejde jen o to, aby přesvědčil lidi že existuje. Boh touží, aby v něho lidé věřili zbožně (2. Petrova 3:9) a ve víře přijali Jeho dar spásy (Jan 3:16). Bůh jasně demonstroval svoji existenci mnoho krát ve Starém Zákoně (Genesis 6:9, Exodus 14:21-22, 1. Královská 18:19-31). Věřili lidé v Jeho existenci? Ano. Obrátili se od svých zlých cest a poslouchali Boha? Ne. Jestli si člověk nepřeje přijmout Boží existenci nábožnou vírou, potom rozhodně není připraven/a přijmout vírou Ježíše Krista jako svého Spasitele (Efezským 2:8-9). Boží touhou je aby se lidé stali křesťany, ne jenom teisti (ti, kteří věří v Boží existenci).

Bible nám praví že Boží existence musí být přijeta vírou. Židům 11:6 prohlašuje: "Bez víry je však nemožné se mu zalíbit, neboť ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že těm, kteří ho pilně hledají, dává odplatu." Bible nám připomíná že sme blahoslaveni když věříme a doufáme v Boha (nábožní) vírou: "Ježíš mu řekl: "Tomáši, uvěřil jsi, protože jsi mě viděl. Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili." " (Jan 20:29)

To, že Bůh je, musí být přijeto vírou, ale to neznamená že víra v Boha je nelogická. Je mnoho argumentů za Boží existenci. Bible učí že Boží existence je jasně vidět ve vesmíru (Žalm 19:1-4), v přírodě (Římanům 1:18-22) a v našich vlastních srdcích (Kazatel 3:11). Shrnuto, existence Boha nemůže být dokázáno; musí být přijeto vírou.

A zároveň, k víře v ateismus je třeba stejně tolik víry. Aby bylo učiněno přesvědčivé prohlášení že "Bůh není", tak to by muselo být učiněno tvrzení že bylo pochopeno absolutně všechno co se dá pochopit o všem a že bylo prozkoumáno vše va vesmíru, a viděno vše co se vidět dá. Samozřejmě, žádný ateista takovéto prohlášení neudělá. Ale používá podobný argument když prohlašuje že Bůh s jistotou není (protože ho nikdo neviděl...). Ateisti nemohou dokázat, že Bůh nežije například uprostřed slunce, anebo pod oblaky Jupitera, anebo v nějaké vzdálené hmlovině. Poněvadž tyto místa jsou mimo kapacitu, nemůže být dokázáno že Bůh není. Je třeba stejného dílu víry být ateistem i teistem.

Ateismus je nedokazatelný, a Boží existence musí být přijeta vírou. Samozřejmě, křesťané skalopevně věří, že Bůh existuje, a připouštějí, že Boží existence je věcí víry. Zároveň odmítáme myšlenku, že by byla víra v Boha nelogická. Věříme, že existence Boha může být jasně vidět, silně cítit, a může být prokázanou nevyhnutností filozofům a vědcům. "Nebesa vypravují slávu Boha silného, a dílo rukou jeho obloha zvěstuje. Den po dni vynáší řeč, a noc po noci ukazuje umění. Neníť řeči ani slov, kdež by nemohl slyšán býti hlas jejich. Po vší zemi rozchází se zpráva jejich, a až do končin okršlku slova jich, slunci pak rozbil stánek na nich." (Žalm 19:1-4)

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je ateismus?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries