settings icon
share icon
Otázka

Co je ariánství?

Odpověď


Ariánství je pojmenováno podle Areia (latinsky Arius), učitele a kněze na začátku 4. století našeho letopočtu. Jedním z nejranějších a pravděpodobně i nejdůležitějších debatovaných témat mezi ranými křesťany bylo Kristovo božství. Byl Ježíš opravdu Bůh, který přišel v těle, nebo byl stvořenou bytostí? Byl Ježíš Bůh nebo byl jako Bůh? Areios měl za to, že Ježíš byl stvořen Bohem, že byl prvním stvořením a korunou všeho ostatního stvoření. Ariánství je tedy názor, že Ježíš je stvořená bytost, a má některé božské vlastnosti, i když sám Bohem není.

Ariánství tento názor staví na chybné interpretaci veršů, kde se hovoří o tom, že Ježíš byl unaven (Jan 4:6), a že sám nezná čas svého návratu (Matouš 24:36). Ano, je obtížné pochopit, jak může být Bůh unaven nebo něco nevědět, ale degradovat Ježíše na stvořenu bytost určitě není řešení. Ježíš byl plně Bůh, ale rovněž plně člověk. Ježíš se stal člověkem až okamžikem svého vtělení. Jeho omezení, kterým jakožto lidská bytost podléhal, tedy nemají žádný vliv na Jeho božství nebo věčnou existenci.

Druhým velkým omylem ariánství je mylný výklad pojmu „prvorozený“ (Římanům 8:29; Koloským 1:15-20). Ariánité vykládají slovo „prvorozený“ v těchto verších tak, že to znamená, že se Ježíš „narodil“ nebo byl „stvořen“ jako první Boží stvořitelský počin. Tak to ale není. Sám Ježíš mluví o své věčné existenci a věčném bytí (Jan 8:58; 10:30). Jan 1:1-2 nám říká, že Ježíš byl „na počátku u Boha.“ V biblických dobách požíval prvorozený syn velké úcty (Genesis 49:3; Exodus 11:5; 34:19; Numeri 3:40; Žalm 89:27; Jeremiáš 31:9). Právě v tomto smyslu se o Ježíši mluví jako o prvorozeném. Ježíš je přední člen Boží rodiny. Ježíš je ten pomazaný, „Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje“ (Izaiáš 9:5).

Po téměř století trvajících debatách na různých církevních koncilech se křesťanská církev oficiálně zřekla arianismu jakožto falešné nauky. Od té doby už arianismus nebyl křesťanskou vírou nikdy přijímán jako zdravé učení. Tím ovšem arianismus nezanikl. V různých formách přežíval i v následujících staletích. Dnešní Svědkové Jehovovi a Mormoni zastávají velmi ariánskou pozici, co se týče Kristovy podstaty. A stejně jako to učinila raná církev, i my musíme důsledně odmítat každý útok na Božství našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je ariánství?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries