Co je apokalypsa?


Otázka: Co je apokalypsa?

Odpověď:
Slovo "apokalypsa" pochází z řeckého "apocalupsis", co znamená "odhalení, prozrazení, sundání krytu." Kniha Zjevení je někdy nazývána "Janova apokalypsa" protože v ní Bůh zjevuje poslední časy apoštolu Jenovi. Kromě toho je řecké slovo pro apokalypsu prvním slovem v řeckém textu knihy Zjevení. Fráze "apokalyptická literatura" je používána k popisu použití symbolů, obrazů a čísel pro vykreslení budoucích událostí. Mimo Zjevení jsou příklady apokalyptické literatury v Bibli Daniel, kapitoly 7-12; Izaiáš, kapitoly 24-27; Ezekiel, kapitoly 37-41; a Zachariáš, Kapitoly 9-12.

Proč byla apokalyptická literatura psaná s takovým množstvím syboliky a obraznosti? Apokalyptické knihy byly psány v době, kdy bylo rozumnější poselství zamaskovat do obrazů a symboliky než podát je polopatisticky. Dále symbolizmus vytvořil element tajemství kolem detailů času a místa. Účelem takového symbolizmu však nebyl zmatek, ale spíše poučit a povzbudit Boží následovníky v těžkých časech.

Kromě konkrétního biblického významu, termín "apokalypsa" je často použit na označení posledních časů všeobecně, anebo poslední z posledních časů konkrétně. Události posledních časů jako je druhý příchod Krista a bitva u Armagedonu jsou někdy označované jako apokalypsa. Apokalypsa bude konečným zjevením Boha, Jeho hněvu, Jeho soudu a konečně nakonec Jeho lásky. Největší "apokalypsou" je Ježíš Kristus, který nám zjevil Boha (Jan 14:9; Židům 1:2).

English
Návrat na českou Domovskou stránku
Co je apokalypsa?

Zjistěte, jak ...

Strávit věčnost s BohemPřijměte odpuštění od Boha