settings icon
share icon
Otázka

Měl by křesťan užívat antidepresiva nebo jiné léky na psychiatrické poruchy?

Odpověď


Panické stavy, úzkost, fobie a deprese ovlivňují milióny lidí. Přestože se mnozí odborníci domnívají, že mnohokrát může za uvedené stavy naše psychika, je prokázáno, že v řadě případů je příčinou chemická nerovnováha – existují i případy, že problém, který byl na začátku psychický, měl za následek chemickou nerovnováhu, která může za to, že problém setrvává. V takových případech se často předepisují léky na vyrovnání chemické nerovnováhy, což zároveň léčí symptomy psychických potíží. Je to hřích? Není. Bůh umožnil člověku růst v poznání a pochopení lékařství, které Bůh často používá jako jeden z prostředků v procesu uzdravení. Potřebuje Bůh k tomu, aby uzdravil člověka, lidskou pomoc a lékařství? Jistěže ne. Bůh ale umožnil rozvoj praktického lékařství, a neexistuje žádný biblický důvod pro to, abychom toho nevyužili.

Mezi užíváním léků pro to, abychom se uzdravili, a trvající každodenní závislosti na lécích je ale velmi tenká hranice. Musíme pamatovat na to, že Bůh je největší lékař, a že pouze On má moc skutečně uzdravovat (Jan 4:14). Naše uzdravení bychom za prvé a především měli hledat u Boha. Například léky užívané v případě panické poruchy (záchvatů strachu) bychom měli užívat jen natolik, aby nám to umožnilo zbavit se příčiny strachu. Tedy tak, abychom získali zpět kontrolu nad sebou a nad situací. Mnoho lidí ale užívá léky místo toho, aby něco udělali s příčinou svých stavů; to ale znamená popřít zodpovědnost, popřít, že Bůh je schopen uzdravit, a popřípadě to může znamenat i upřít ostatním odpuštění nebo odmítnout uzavření některých otevřených událostí z minulosti, což vše může přispívat k podobných poruchám. Tehdy se to stává hříchem, protože se to zakládá na našem sobectví.

Užíváme-li léky v omezeném množství, pouze na potlačení příznaků, a přitom spoléháme na Boží Slovo a moudrou radu, které způsobí proměnu naší mysli a srdce, potřeba užívat léky zpravidla ustoupí. (Jsou lidé, jejichž organismus vyžaduje dlouhodobější užívání antidepresiv, aby byly příznaky potlačeny. Rovněž některé specifické psychologické poruchy, jako jsou bipolární porucha a schizofrenie, vyžadují dlouhodobější užívání léčiv, podobně jako je to třeba s inzulínem v případě diabetes.) Věřící tak upevní své postavení v Kristu a Bůh přinese uzdravení do těch oblastí srdce a mysli, které poruchy způsobují. Jedná-li se například o úzkostné stavy, můžeme se podívat do Božího Slova a najít si, co říká o strachu, a jaké má strach místo v životě věřícího. Číst a rozjímat nad takovými písmy může být lék, protože tahle písma nám dávají jistotu a osvětlují pravdu o tom, co to znamená, být Boží dítě: Přísloví 29:25; Matouš 6:34; Jan 8:32; Římanům 8:28–39; 12:1–2; 1. Korintským 10:13; 2. Korintským 10:5; Filipským 4:4–9; Koloským 3:1–2; 2. Timoteovi 1:6–8; Židům 13:5–6; Jakub 1:2–4; 1. Petr 5:7; 2. Petr 1:3–4; 1. Jan 1:9; 4:18–19.

Bůh může uzdravit zázračně a nadpřirozeně. Za to bychom se měli modlit. Bůh také uzdravuje prostřednictvím lékařské vědy a lékařů. I za to bychom se měli modlit. Bez ohledu na to, kterým směrem nás Bůh povede, naše důvěra by měla být pouze v Něj (Matouš 9:22).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Měl by křesťan užívat antidepresiva nebo jiné léky na psychiatrické poruchy?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries