settings icon
share icon
Otázka

Je anihilacionizmus biblický?

Odpověď


Anihilacionismus je přesvědčení, že nevěřící nebudou zakoušet věčné utrpění v pekle, ale místo toho budou po smrti "zničeni". Pro mnohé je anihilacionismus atraktivní proto, že idea lidí trávicích věčnost v pekle je strašná. Ačkoli některé pasáže vypadají že argumentují v prospěch anihilace, komplexně Bible říká o osudě hříšných který to osud ukazuje na fakt, že trest v pekle je věčný. Víra v anihilacionismus vyplývá z nepochopení jedné nebo více z těchto doktrín: 1) důsledky hříchu, 2) Boží spravedlnost, 3) podstata pekla.

Ve vztahu k podstatě pekla, anihilacionismus nechápe pojem ohnivé jezero. Přirozeně, jestliže by lidská bitost byla svrhnuta do jezera s hořící lávou, tak skoro ihned by byla strávená fyzickým ohňem. Vypadá to že nespaseni jsou vzkříšeni s tělem připraveným pro věčnost právě tak jako spaseni (Zjevení 20:13, Skutky 24:15). Tyto těla jsou připraveny pro věčný osud.

Věčnost je další aspekt, který anihilacionisti nemohou plně pochopit. Anihilacionisti mají pravdu, že když je Řecké slovo aionion obvykle převáděno jako "věčnost", to ještě neznamená, že "věčnost" je jeho definice. Přesně to znamená "age"nebo "eon", určité časové období. Avšak v Novém Zákoně je slovo aionion občas použito aby popsalo věčnost. Zjevení 20:10 mluví o satanovi, šelmě a fallešném prorokovi, že bodou uvrženi do ohnivého jezera a budou trýzněni v pekle "dnem i nocí na věky věků.". Je jasné, že tito tři "nezhasli" tím, že byli uvrženi do ohnivého jezera. Proč by osud nespasených mělo být (jakékoli) jiné (Zjevení 20:14-15)? Nejpádnějším důkazem věčnosti pekla je Matouš 25:46, "A tak tito (nespaseni) půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života." V tomto verši je použito stejné slovo pro označení osudu hříšných a spravedlivých. Jestliže jsou bezbožní trýzněni "věk", spravedliví budou zakoušet život v nebi také "věk". Jestli věřící budou v nebi navěky, pak nevěřící budou v pekle navěky.

Další častá námitka anihilacionistů protí věčnosti pekla je, že by to bylo nespravedlivé aby Bůh trestal nevěřící v pekle na věčnost za konečný počet hříchů. Jak by to mohlo být spravedlivé od Boha vzít člověka, který žil hříšně 70 let, a trestat ho/ji celou věčnost? Odpověď je: náš hřích nese věčný důsledek protože je spáchán proti věčnému Bohu. Když král David spáchal hřích cizoložství a vraždy, řekl: "Tobě, tobě samému, zhřešil jsem, a zlého se před očima tvýma dopustil, abys spravedlivý zůstal v řečech svých, a bez úhony v soudech svých" (Žalm 51:4). David zhřešil proti Bétšebě a Uriášovi.

Více osobní hledisko co se týče anihilace je tento názor: "nemůžeme bít šťastní v nebi když víme o někom, koho máme rádi, že snáší věčné utrpení v pekle ". Však když dorazíme do nebe, nebudeme tam mít nic, na co by sme si stěžovali anebo co by nás zarmoucelo. .......?.........zjevení 21:14.......?.... - Jestli někdo z našich milovaních nebude v nebi, my budeme na 100 procent souhlasit s tím že tam nepatří a že jsou odsouzeni vlastním odmítnutím Ježíše Krista aby byl jejich Spasitel (Ján 3:16, 14:16). Je těžké rozumět tomu, ale my nebudeme zarmouceni jejich nepřítomností. Neměli bychom se zaměřovat na to, jak se budeme těšit v nebi bez věch našich milovaných, ale na to, jak je můžeme nasměřovat víře v Krista - takže aby tam (v nebi) byli.

Peklo je možná hlavný důvod proč Bůh poslal Ježíše Krista aby za nás zaplatil trest za naše hříchy. Být "zničen" po smrti není hrůzostrašný osud, ale věčnost v pekle rozhodně je. Ježíšova smrt byla nekonečná smrt, platící naše nekonečné (hříšné) dluhy - aby sme je nemuseli platit my v pekle na věčnost (2. Korintským 5:21). Když mu budeme důveřovat, budeme zachráněni, bude nám odpuštěno, budeme čistí, a bude nám slíben věčný domov v ráji. Ale ak odmítneme Boží dárek - věčný život - budeme čelit věčným následkům tohoto rozhosnutí.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Je anihilacionizmus biblický?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries