settings icon
share icon
Otázka

Co je amilenialismus?

Odpověď


Amilenialismus je jméno, kterým pojmenovali víru, že tisícilete panování Krista se nevyplní doslovně. Lidé, kteří to věří, se nazývají amilenialisté. Předpona "a-" v amilenialismu znamená "ne" anebo "anti". Odsud "amilenialismus" znamená "žádné milénium". Tohle je něco jiného než ve světě široce příjmán premilenialismus (názor, že Kristův druhý příchod bude před Jeho tisíciletým královstvím a že tisícileté království je doslovné 1000-ci leté panování) a než méně příjmán názor zvaný postmilenialismus (víra, že Kristus se vrátí potom, co křesťané - a ne Kristus sám - založí 1000-ci leté království na této zemi).

Amilenialisté ne že nevěří v žádné milénium. Oni nevěři jenom doslovně tisíciletému panování Krista na světě. Místo toho věří, že Kristus teď sedí na Davidově trůně a že současná církev je vlastně to království, ve kterém vládne Kristus. Není pochyb o tom, že Kristus teď sedí na trůně, ale to neznamená to samé co říká Bible o trůně Davidově. Není pochyb o tom, že Kristus teď vládne - protože On je Bůh. Ale to neznamená, že On vládne tisíciletému království.

Aby Bůh dodržel své sliby Izraelovi a svou smlouvu s Davidem (2 Samuelova 7:8-16, 23:5; Žalm 89:3-4), musí být doslovné, fyzické království na této zemi. Pochybovat o tom je zpochybnit Boží přání a/anebo schopnost dodržet Jeho sliby, a to pak otváří spoustu jiných teologických otázek. Tak například pokud Bůh nedodrží své sliby Izraeli potom, co tyto sliby vyhlásí za "věčné", jak bychom si mohli být jisti s kterýmikoli jinými sliby včetně slibů spásy věřícím v Pána Ježíše Krista? Jediným řešením je držet se Jeho slova a pochopit, žo Jeho sliby budou doslovně vyplněny.

Jasné biblické indikace že království bude doslovně tisícileté, jsou:

1) Kristovy nohy se skutečně dotknou Olivové Hory před tím, než bude nastoleno Jeho království (Zachariáš 14:4,9);

2) Během toho království bude Mesiáš konat spravedlnost a soud (Jeremiáš 23:5-8).

3) Království je popsáno že bude pod nebem (Daniel 7:13-14,27);

4) Proroci předpověděli dramatické změny na světě počas království (Skutky 3:21; Izaiáš 35:1-2, 11:6-9, 29:18, 65:20-22; Ezechiel 47:1-12; Amos 9:11-15);

5) Chronologické seřazení událostí v Zjevení naznačuje, že království bude předcházet konci světové historie (Zjevení 20).

Amilenialistický názor pochází z použití jednoho způsobu výkladu pro nesplněné proroctví a jiného způsobu výkladu pro neprorocké Písmo a splněné proroctví. Neprorocké písmo a splněné proroctví jsou interpretovány doslovně anebo normálně. Ale nesplněná proroctví se podle amilenialistů má vykládat duchovně, anebo ne doslovně. Ti, kteří se drží amilenialismu věří, že "duchovné" čtení nesplněného proroctví je normální čtení textů. To se nazývá používání dvojí hermenautiky. (Hermenautika je učení o zásadách výkladu.) Amilenialista se domnívá, že většina anebo všechny nesplněná proroctví jsou psány symbolickým, obrazným, duchovným jazykem. Proto amilenialista připisuje těmto částem Písma jiné významy než normální, kontextové významy.

S takovýmhle způsobem vykládání nesplněných proroctví je ale problém - umožňuje širokou škálu výkladů. Pokud neinterpretujete Písmo normálním způsobem, nebude to mít jeden význam. No Bůh, prvotný autor Písma, měl na mysli něco konkrétního, když inspiroval lidi-autory aby pasali. Ačkoli se pasáže z Písma můžou připodobnit k mnohým aktuálním věcem, je v nich jen jeden význam - ten, který určil Bůh. Také fakt že se splněné proroctví splnili doslovně je nejlepší důvod aby sme předpokládali, te se nesplněná proroctví také splní doslovně. Proroctví týkajísí se pvního Kristova příchodu se všechny splnili doslovně. Proto i proroctví týkající se Kristova druhého příchodu máme očekávat že se vyplní také doslovně. Z těchto důvodů by měly bít alegorické interpretace nesplněných proroctví odmítnuty a měly by bít přijaty doslovné anebo normální interpretace nesplněných proroctví. Amilenialismus selhává v tom, že používá nekonzistentní hermenautiku, totiž že interpretuje nesplněny proroctví jinak než splněny proroctví.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je amilenialismus?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries