settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o požívání alkoholu/vína? Je hřích, když křesťan pije alkohol/víno?

Odpověď


Několik veršů odrazuje od požívání alkoholu (Leviticus 10:9; Numeri 6:3; Deuteronomium 14:26; 29:6; Soudců 13:4,7,14; 1. Samuelova 1:15; Přísloví 20:1; 31:4,6; Izajáš 5:11,,22; 28:7; 29:9; 56:12; Micheáš 2:11; Lukáš 1:15). Písmo však vysloveně nezakazuje křesťanům pít pivo, víno nebo jiné alkoholické nápoje. Křesťané se mají vyvarovat opilosti (Efezským 5:18). Bible odsuzuje opilost a její následky (Přísloví 23:29-35). Křesťanům se také přikazuje, aby nenechali svá těla „ovládat“ ničím (1. Korintským 6:12; 2. Petrův 2:19). Písmo také zakazuje křesťanům konat cokoli, co by uráželo jiné křesťany anebo je svádělo ke hříchu proti svému svědomí (1. Korintským 8:9-13). Ve světle těchto principů bylo by extrémně těžké představit si křesťana, který říká, že pije alkohol ke slávě Boží (1. Korintským 10:31).

Ježíš proměnil vodu na víno. Zdá se dokonce, že taky Ježíš pil víno při jistých příležitostech (Jan 2:1-11; Matouš 26:29). V novozákonních časech nebyla voda příliš čistá. Bez moderních zdravotnických opatření by byla voda plna bakterií, vírů, a různých kontaminantů. Rovněž to platí o většině zemí třetího světa i dnes. Z toho důvodu lidé často pili víno nebo šťávy z vinné révy, kde míra kontaminace byla mnohem nižší. V 1. Timoteovi 5:23, Pavel dává pokyny Timoteovi ať raději nepije vodu, která byla pravděpodobně příčinou jeho žaludečních potíží, ale po troše užívá víno. Řecký výraz pro víno užívaný v Bibli je nejběžnějším označením vína. V těch časech bylo víno fermentované, ale ne do té míry, jako je tomu dnes. Je nesprávné považovat jej za šťávu z vinné révy, ale také není pravda, že to bylo víno alkoholizované jako je dnes. Opět, Písmo nezakazuje křesťanům pít alkoholické nápoje. Alkohol sám o sobě není hříchem. Spíš to platí o opilosti a závislosti na alkoholu, čehož se má křesťan jednoznačně vyvarovat (Efezským 5:18; 1. Korintským 6:2). Jsou však biblické principy, které extrémně ztěžují představu, že křesťan požívající alkohol v jakémkoli množství tímto oslavuje Boha.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o požívání alkoholu/vína? Je hřích, když křesťan pije alkohol/víno?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries