settings icon
share icon
Otázka

Co je agnosticismus?

Odpověď


Agnosticismus je názor, že exixtenci Boha není možno pochopit nebo dokázat. Slovo "agnostik" v podstatě znamená "bez poznání". Agnosticismusje je jemná intelektuálska forma ateismu. Ateismus tvrdí že Bůh neexistuje - neprokazatelný názor. Agnosticismus argumentuje že existence Boha nemůže být dokázaná nebo vyvrácená, že není možné vědet zda Bůh exsistuje či nikoli. V tom má agnosticismus pravdu. Existenci Boha není možné empiricky dokázat ani vyvrátit.

Bible nám říká že musíme vírou přijmout že Bůh existuje. Židům 11:6 říká že "Bez víry pak nemožné jest líbiti se jemu; nebo přistupující k Bohu věřiti musí, že jest Bůh, a těm, kteříž ho hledají, že odplatu dává." Bůh je duch (Jan 4:24), takže nemůže být viděn nebo nahmatán. Je neviditelný pro naše zmysly (Římanům 1:20) - pokud se sám Bůh nerozhodne zjevit se. Bible deklaruje že existence Boha může být jasňe vidět ve vesmíru (Žalm 19:1-4), cítit v přírode (Římanům 1:18-22), a být potvrzeno našima srdcama (Kazatel 3:11).

Agnostici jsou neochotni potvrdit anebo vyvrátit existenci Boha. Je to definitivní pozice "rozkročení nad plotem". Teisti věří, že Bvěří, že Bůh existujeh existuje. Ateisti věří, že Bůh neexistuje. Agnostici věří, že my by sme neměli věřit anebo nevěřit že Bůh existuje, protože se to žádným způsobem nedá zjistit.

Abychom rozvinuli debatu, nechme stranou jasné a nepochybné důkazy Boží existence. Když postavíme teismus a agnosticismus na rovno, kterému z těchto světonázorú má víc smysl abychom mu věřili (pokud jde o život po smrti)? Jestli Bůh není, teisti i agnostici - jeden jak druhý - po smrti prostě přestanou existovat. V případě že Bůh je, obadva teisti i agnostici budou mít někoho, komu po smrti vydají počet. Z této perspektivy to má rozhodně větší "smysl" být teista a ne agnostik. Když žádná z pozic nemůže být dokázaná nebo vyvrácená, vypadá to rozumně vynaložit veškeré úsilí a důkladně prozkoumat stav, který může mít přítažlivější konec navždy a navěky.

Je normální mít pochyby. Na tomto světě je mnoho věcí kterým nerozumíme. Často lidi spochybňují Boží existenci protože nerozumí anebo nesouhlasí s věcmi které On dělá a dopouští. Nicméně jako smrtelní lidé nemůžeme očekávat že budeme schopni pochopit nesmírného Boha. Římanům 11:33-34 volá, "Ó hlubokosti bohatství i moudrosti i umění Božího! Jak jsou nezpytatelní soudové jeho, a nevystižitelné cesty jeho. Nebo kdo poznal mysl Páně? Aneb kdo jemu radil?". Musíme věřit v Boha vůlí a důvěřovat jeho cestám vírou. Bůh je připravený a chce zjevit sebe úžasnými způsoby těm, kdo v něj věří. Deuteronomium 4:29 říká: "Jestliže pak i tam hledati budeš Hospodina Boha svého, tedy nalezneš, budeš-li ho hledati z celého srdce svého a z celé duše své."

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je agnosticismus?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries