settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o adopci?

Odpověď


Dát děti k adopci může být pro rodiče, kteří se z různých důvodů nedokáží postarat o vlastní děti, láskyplným alternativním řešením. Stejně tak pro mnohá manželství, jež nemohou mít vlastní děti, může být adopce vyslyšenou modlitbou. Pro některé je adopce naplněním jejich povolání k tomu, aby rozšířili svůj rodičovský vliv i na děti, které nejsou biologicky jejich. O adopci se Písmo vyjadřuje velmi příznivě.

V knize Exodus je zaznamenám příběh hebrejské ženy jménem Jochebed, která porodila syna v době, kdy faraón nařídil, aby hebrejští novorození chlapci nebyli ponecháváni naživu (Exodus 1:15-22). Jochebed vzala košík, vymazala smolou a poslala v něm svého chlapečka po řece. Jedna z faraónových dcer košík uviděla a chlapce se ujala. Časem jej adoptovala do královské rodiny a dala mu jméno Mojžíš. Ten se potom stal věrným a požehnaným Božím služebníkem (Exodus 2:1-10).

V knize Ester vidíme, jak se nádherná dívka jménem Ester, kterou po smrti rodičů adoptoval bratranec, stala královnou, a jak ji Bůh použil, aby přinesl židovskému lidu svobodu. V Novém zákoně je pak Ježíš Kristus, který byl počat z Ducha Svatého, a tedy nikoliv člověkem (Matouš 1:18). Ten byl „adoptován“ a vychován manželem své matky, Josefem, který přijal Ježíše za vlastního syna.

Jakmile jsme odevzdali srdce Kristu a uvěřili jsme mu, že nás může zachránit, říká o nás Bůh, že jsme se stali součástí Jeho rodiny – ne běžným lidským procesem početí, ale adopcí. „Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství (osvojení), v němž voláme Abba, Otče!“ (Římanům 8:15). Přijmout do rodiny člověka adopcí je skutek svobodné vůle a lásky. „Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní“ (Efezským 1:5). Právě tak jako Bůh adoptuje ty, kdo přijmou Krista jako Spasitele, a přijímá je do své duchovní rodiny, i my bychom se měli modlit a zvážit adoptování dětí do své fyzické, přirozené rodiny.

Je zcela zřejmé, že adopce – jak ve fyzickém tak v duchovním smyslu – je v Písmu chápána velmi pozitivně. Jak těm, kdo adoptují, tak těm, kdo jsou adoptováni, se dostává obrovského požehnání. Je to výsada, kterou nám dává za příklad naše vlastní přijetí do Boží rodiny.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o adopci?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries