settings icon
share icon
Otázka

Kdo jsou svědkové jehovovi a v co věří?

Odpověď


Sekta dnes známá jako "Svědkové Jehovovi" pochází z Pensylvánie - od roku 1870; tehdy tuto Biblickou školu vedl Charles Taze Russell. Russell pojmenoval svoji skupinu "Biblické Studium tisíciletého svítání" (doslovně "Millennial Dawn Bible Study" - pozn. překl.). Charles T. Russell začal psát sérii knih, kterou nazval "tisícileté svítání" (doslovně "the millenial dawn"- pozn. překl.), před jeho smrtí to dosáhlo objemu 6 svazků a obsahovalo většinu učení nynějších Svědků Jehovových. Po Russellově smrti v roce 1916, jeho přítel a nástupce Judge J.F. Rutherford napsal poslední sedmý svazek Tisíciletého Svítání nazvaný "Konec Tajemství" (doslovně "The Finished Mystery" - pozn. překl.) - 1917. Strážná Věž a Trakt společností (doslovně "Tract Society" - pozn. překl.) byly založeny v r. 1886 a rychle se staly nositeli, na kterých hnutí "Tisíciletého Svítání" rozšiřovalo jiným lidem své myšlenky. Skupina byla známa jako "Russellites" až do r. 1931, kdy kvůli rozštěpení v organizaci, bola nazvána "Svědkové Jehovovi". Skupina, od které se Svědkové odštěpily, se stala známou pod jménem "Biblickí studenti".

Co jehovisté věří? Pečlivé přezkoumání jejich doktrin na téma jako božství Ježíše Krista, spasení, trojice, Duch Svatý a smíření - ukazuje mimo pochybnost, že se nedrží ortodoxní křesťanské pozice tykající se těchto témat. Svědkové Jehovovi si myslí, že Ježíš je archanděl Michael, nejvyšší stvoření. Toto odporuje mnohým veršům z Písma, které jasně deklarují, že Ježíš je Bůh (Jan 1:1,14, 8:58, 10:30). Jehovisté věří, že spása se dá získat kombinací víry, dobrých skutků, a poslušnosti. Toto je v rozporu s bezpočetnými verši Písma která prohlašují, že spasení se dá obdržet milostí skrze víru (Jan 3:16; Efezským 2:8-9; Titovi 3:5). Jehovovi Svědkové odmítají trojjedinost, věří že Ježíš byl stvořen a Svatý Duch je v podstatě neživá Boží síla. Jehovisti odmítají Kristovu zástupní smíření a místo toho se přidržují teorie o vykoupení, že Ježíš zemřel jako výkupné za hřích Adamův.

Jak zdůvodňují jehovisté tyto nebiblické doktríny? Zaprvé tvrdí, že církev zkomolila Bibli za ty staletí; a tak znovu převedli Bibli a nazvali to "Nový světový překlad". A tak strážná věž a pojednání společností (doslovně "Tract Society" - pozn. překl.) změnili text Bible tak aby to vyhovovalo jejich falešným doktrinám spíše než zakládat jejich doktrinu na tom, co Bible skutečně učí. Nový světový překlad přešel více změnami tak, jak svědkové jehovovi nacházejí v Bibli další a další verše, které odporují jehovistickým doktrinám.

Strážná věž zakladá svou víru své doktriny a na originálním a rozšířeném učení těchto lidí: Charles Taze Russell, Judge Joseph Franklin Rutherford a jejich nástupci. Řídící orgán Srážné věže a Trakt společnosti (doslovně "Tract Society" - pozn. překl.) - jen tito v sektě mají právo interpretovat Písmo. Jinými slovy, co řídící orgán řekne - týkající se kteréhokoli verše v Písmu - to je přijato jako poslední slovo a nezávislé uvažování je důrazně zamítnuto. Toto je v přímém protikladu s napomenutím apostola Pavla Timoteovi (a také nám všem) o tom, abychom studovali abychom byli schváleni Bohem, takže se nepotřebujeme stydět, protože správně držíme slovo od Boha. Toto napomenutí, nalezeno v 2 Timoteovi 2:15, je jasnou Boží instrukcí všem Jeho dětem aby byli jako Berean Křesťané, kteří denně prohlíželi písmo aby viděli jestli věci na které mysleli, jsou v souladu se Slovem.

There is probably no religious group that is more faithful than the Jehovah’s Witnesses at getting their message out. Unfortunately, the message is full of distortions, deceptions, and false doctrine. May God open the eyes of the Jehovah’s Witnesses to the truth of the gospel and the true teaching of God’s Word.

Možná žádná náboženská skupina není tak věrná jako Svědkové Jehovovi v odevzdávání jejich poselství ven. Naneštěstí, jejich zpráva je plná zkreslení, podvodu a falešného učení. Možná Bůh otevře oči Svědkům Jehovovým aby viděli co je pravda evangelia a co je pravdivé učení o Božím slově.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kdo jsou svědkové jehovovi a v co věří?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries