settings icon
share icon
Otázka

Co je Sion? Co je hora Sion? Jaký je biblický význam Sionu?

Odpověď


Žalm 87:1-3 říká: „Na svatých horách založil Hospodin brány sionské, které miluje nad všechny Jákobovy příbytky. Jak slavné věci o tobě říkají, město Boží!“ Slovo „Sion“, které se v Bibli vyskytuje více než 150 krát, v podstatě znamená „tvrz“. V Bibli je Sion jak město Davidovo, tak město Boží. Postupně se pak význam slova Sion v Bibli mění z pouhého fyzického města v pojem, který má spíše duchovní význam.

První zmínka slova „Sion“ se v Bibli nachází ve 2. Samuelově 5:7: „David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo.“ Sion byl tedy původně název starobylé pevnosti Jebusejců, která se nacházela ve městě Jeruzalém. Postupně se pod pojmem Sion začala chápat nejen sama pevnost, ale i město, ve kterém se pevnost nacházela. Poté, co David dobyl „pevnost Sion“, se Sionu začalo říkat „město Davidovo“ (1. Královská 8:1; 1. Letopisů 11:5; 2. Letopisů 5:2).

Když Šalomoun nechal postavit chrám v Jeruzalémě, do výrazu Sion se začal zahrnovat i chrám a okolní oblast (Žalm 2:6; 48:3, 12-13; 132:13). Nakonec se výraz Sion začal používat jako jméno města Jeruzalém, Judské země, a Izraelského národa jako celku (Izaiáš 40:9; Jeremiáš 31:12; Zachariáš 9:13).

Nejdůležitější užití slova „Sion“ je v jeho duchovním významu. Sion se používá jako obrazné označení Izraele jakožto Božího lidu (Izaiáš 60:14). Duchovní význam Sionu potom pokračuje i v Novém zákoně, kde se tímto výrazem označují křesťané jakožto Boží duchovní království, nebeský Jeruzalém (Židům 12:22; Zjevení 14:1). Petr mluví o Ježíši jako o úhelném kameni Sionu: „Hle, pokládám na Sionu úhelný kámen vyvolený a vzácný, a kdokoli věří v něj, se jistě nezklame“ (1. Petr 2:6).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je Sion? Co je hora Sion? Jaký je biblický význam Sionu?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries