settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o rasově smíšených manželstvích?

Odpověď


Starý zákon zakazoval Izraelitům ženit a vdávat se mimo příslušníky svého národa (Genesis 7:3-4). Důvodem bylo, že tato manželství by Izraelity mohla odvést od Boha, kdyby si za manžele brali modláře, pohany nebo divochy. Podobný princip nacházíme i v Novém zákoně, avšak na mnohem odlišné úrovni: „Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?” (2. Korintským 6:14). Podobně jako Izraelité (věřící v jediného pravého Boha) měli zákaz brát si nevěřící. Konkrétní odpověď na tuto otázku je: ne. Bible však neříká, že rasově smíšené manželství je nesprávné.

Člověk má být posuzován podle svého charakteru, ne podle barvy kůže. Všichni bychom měli být opatrní v upřednostňování jedněch před druhými a neměli bychom mít předsudky rasové ani žádné jiné (Jakub 2:1-10, zvláště verše 1 a 9). Kritériem výběru partnera pro muže křesťana, anebo ženu křesťanku by mělo být, je-li člověk křesťanem (2. Korintským 6:14), zda je to někdo, kdo byl znovuzrozen a věří v Ježíše Krista (Jan 3:3-5). Víra v Krista, ne barva pleti, je biblickým měřítkem pro výběr partnera. Rasově smíšená manželství nejsou otázkou správnosti, nebo nesprávnosti, ale otázkou moudrosti a úsudku, a také modlitby.

Jediný důvod, proč by rasově smíšené manželství bylo třeba náležitě zvážit, jsou problémy, které mohou takový pár potkat ze strany společnosti, která by je neakceptovala. Mnohé smíšené páry trpí předsudky a pomluvami jiných, někdy se to stává také ze strany rodiny. Některé páry mají zas těžkosti s dětmi, kterých barva pleti má jiný odstín než rodičů, nebo sourozenců. Páry s rasově odlišným původem musí pamatovat na tyto překážky a být na ně připraveni, rozhodnou-li se vzít. Znovu však opakuji, že jediný biblický limit, který je kladen na manželského partnera křesťana je, zda-li je dotyčný součástí Kristova těla.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o rasově smíšených manželstvích?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries