settings icon
share icon
Otázka

Co znamená přijmout Ježíše jako osobního Spasitele?

Odpověď


Přijali jste již Ježíše jako osobního Spasitele? Dříve než odpovíte, dovolte mi objasnit otázku. Ke správnému pochopení otázky je zapotřebí správné pochopení pojmů „Ježíš Kristus“, „osobní“ a „Spasitel“.

Kdo je Ježíš Kristus? Mnoho lidí uznává Ježíše jako dobrého člověka, velkého učitele, nebo dokonce Božího proroka. Tyto věci jistě o Ježíši platí, avšak nedefinují, kým On ve skutečnosti je. Bible říká, že Ježíš je ztělesněný Bůh, Bůh, který se stal člověkem (Jan 1:1,14). Bůh sestoupil na zem, aby nás vyučoval, léčil, napravoval, odpouštěl nám – a zemřel za nás! Ježíš Kristus je Bůh, Stvořitel, svrchovaný Pán. Přijali jste již tohoto Ježíše?

Kdo je Spasitel a proč ho potřebujeme? Bible nám říká, že všichni jsme zhřešili, každý dělal zlé skutky (Římanům 3:10-18). V důsledku hříchu si zasluhujeme Boží hněv a odsouzení. Jediný spravedlivý trest za naše hříchy, kterých jsme se dopustili proti nekonečnému a věčnému Bohu, je nekonečný trest (Římanům 6:23; Zjevení 20:11-15). Proto potřebujeme Spasitele!

Ježíš Kristus přišel na zem a zemřel za nás. Ježíšova smrt jako ztělesněného Boha byla věčným zaplacením našeho dluhu (2. Korintským 5:21). Ježíš zemřel, aby zaplatil dluh za naše hříchy (Římanům 5:8). Ježíš zaplatil cenu, abychom nemuseli platit my. Ježíšovo vzkříšení dokazuje, že Jeho smrt byla dostatečnou platbou za naše hříchy. Proto je Ježíš jediným Spasitelem (Jan 14:6; Skutky 4:12)! Důvěřujete Ježíši jako svému osobnímu Spasiteli?

Je Ježíš tvůj „osobní Spasitel“? Mnoho lidí vnímá křesťanství jako návštěvu kostela, účast na rituálech, a nedopouštění se jistých hříchů. To není křesťanství! Skutečné křesťanství je osobní vztah s Ježíšem Kristem. Přijmout Ježíše jako svého osobního Spasitele znamená vložit svou osobní víru v Něj. Víra v kohokoli jiného nás nezachrání. Nikdo nedosáhne odpuštění konáním nějakých konkrétních skutků. Jediný způsob, jak dosáhnout odpuštění, je osobně přijmout Ježíše jako svého Spasitele, uvěřit že Jeho smrt byla platbou za naše hříchy a Jeho vzkříšení je naší zárukou věčného života (Jan 3:16). Je Ježíš tvým osobním Spasitelem?

Jestli chceš přijmout Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele, řekni tato slova Bohu. Pamatuj, že odříkání této ani jakékoli jiné modlitby tě nespasí. Jedině víra v Ježíše Krista ti může přinést odpuštění hříchů. Tato modlitba je jednoduchý způsob, jak vyjádřit svou víru v Boha a poděkovat Mu za darované odpuštění. „Bože, vím, že jsem proti Tobě zhřešil a zasluhuji trest. Ježíš Kristus však na sebe vzal trest, který jsem si zasloužil já, abych skrze víru mohl získat odpuštění. Odvracím se od svého hříchu a vkládám svou důvěru v Tebe, že mě spasíš. Děkuji Ti za Tvou úžasnou milost a odpuštění. Amen.“

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co znamená přijmout Ježíše jako osobního Spasitele?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries