settings icon
share icon
Otázka

Kdo byl Melchisedech?

Odpověď


Melchisedech, jehož jméno se vykládá jako „král spravedlnosti“, byl králem Sálemu (Jeruzalém) a knězem Nejvyššího Boha (Genesis 14:18-20; Žalm 110:4; Židům 5:6-11; 6:20-7:28). Melchisedechovo náhlé objevení i zmizení v knize Genesis je tak trochu záhadou. Melchisedech se s Abrahamem poprvé setkal poté, co Abraham porazil Kedor-laomera a jeho tří spojenců. Melchisedech přinesl Abrahamovi a jeho znaveným mužům chléb a víno na znamení přátelství. Požehnal také Abrahamovi ve jménu El Eljona („Nejvyššího Boha“) a vzdal Bohu chválu za to, že dal Abrahamovi vítězství (Genesis 14:18-20).

Abraham dal Melchisedechovi desátek (desetinu) ze všeho, co ukořistil. Tím Abraham naznačil, že uznává Melchisedecha jako kněze, který má vyšší duchovní postavení než on sám.

V Žalmu 110, což je mesiášský žalm, napsaný Davidem (Matouš 22:43), je Melchisedech vyobrazen jako předobraz Krista. Toto téma se opakuje i v knize Židům, kde se o Melchisedechovi i o Kristu hovoří jako o králích spravedlnosti a pokoje. Autor zde cituje Melchisedecha a jeho jedinečné kněžství a ukazuje, že Kristovo nové kněžství je nadřazeno starému levitskému řádu a Áronovu kněžství (Židům 7:1-10).

Někteří lidé se domnívají, že Melchisedech byl samotný Kristus, který se zjevil před svým vtělením, neboli epifanie. I to je možné vysvětlení, uvážíme-li, že Abraham už takové navštívení prožil. Vzpomeňme na Genesis 17, kde Abraham viděl Hospodina (El Šadaj) v podobě člověka a rozmlouval s ním.

Židům 6:20 říká: „Ježíš se na věky stal veleknězem podle Melchisedechova řádu.“ Tento výraz, řád, se běžně používal k označení postupné řady kněží, kteří zastávali úřad. Žádní ale v celém dlouhém období od Melchisedecha ke Kristu nejsou zmíněni, což je anomálie, která se snadno vyřeší za předpokladu, že Melchisedech a Kristus jsou tatáž osoba. To by tedy znamenalo, že „řád“ je navěky svěřen Jemu a pouze Jemu.

Židům 7:3 říká, že Melchisedech byl „bez otce a matky, bez rodokmenu, bez narození a úmrtí, podoben Božímu Synu zůstává knězem navždycky.“ Otázkou tedy zůstává, zda to autor knihy Židům míní doslovně či obrazně.

Je-li popis, který máme v knize Židům, doslovný, je skutečně obtížné představit si, jak by se dal použít na kohokoliv jiného než na Pána Ježíše Krista. Nikdo, kdo je pouhým světským králem, nemůže „zůstat knězem navždy“, a nikdo, kdo je pouhý člověk, není „bez otce a matky“. Je-li Genesis 14 skutečně popisem božího navštívení, potom to znamená, že Bůh Syn přišel dát Abrahamovi požehnání (Genesis 14:17-19) jako král spravedlnosti /Zjevení 19:11, 16), král pokoje (Izaiáš 9:6), a prostředník mezi Bohem a člověkem (1. Timoteovi 2:5).

Je-li Melchisedechův popis obrazný, potom takové detaily jako chybějící rodokmen, žádný počátek ani konec, a věčná služba, jsou pouze výroky, které mají zdůraznit tajemnou povahu osoby, se kterou se Abraham setkal. V tom případě je fakt, že o těchto podrobnostech kniha Genesis mlčí, účelný a slouží jako pojítko mezi Melchisedechem a Kristem.

Je Melchisedech a Ježíš jedna a ta samá osoba? Oba názory mají jisté odůvodnění. Přinejmenším se dá říct to, že Melchisedech byl předobrazem Krista a nastiňoval nám Pánovu službu. Je ale také možné, že se Abraham po namáhavé a vyčerpávající bitvě, skutečně setkal se samotným Pánem Ježíšem a vzdal Mu čest.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kdo byl Melchisedech?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries