settings icon
share icon
Otázka

Masturbace – je to podle Bible hřích?

Odpověď


Bible nikde specificky nevzpomíná masturbaci ani se nevyjadřuje, je-li masturbace hřích. Není však pochyb, že skutky, které vedou k masturbaci, jsou hříšné. Masturbace je výsledkem chlípných myšlenek, sexuální stimulace nebo pornografických obrázků. To jsou původní problémy. Je-li hřích chlípnosti a pornografie překonán a odvrhnut, problém masturbace přestane být otázkou.

Bible říká, abychom se vyvarovali i jenom v náznaku sexuální nemorálnosti (Efezským 5:3). Nedovedu si představit, že by masturbace obstála v tomto konkrétním testu. Někdy je také dobrým testem to, zda se tím, co děláte, můžete hrdě pochlubit ostatním lidem. Je-li něco, co by vás přivedlo do rozpaků, za co byste se mohli stydět, kdyby na to druzí přišli, pak je to hřích. Jiným dobrým testem je, zda můžete s čistým svědomím požádat Boha, aby použil konkrétní činnost, kterou provádíte, pro své záměry. Myslím, že masturbace nemá kvalifikaci něčeho, na co bychom mohli být hrdí, ani za co bychom mohli poděkovat Bohu.

Bible učí: „Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží“ (1. Korintským 5:3). Je-li náznak pochybností o tom, co je Bohu milé, pak je nejlepší s tím přestat. A ohledně masturbace jsou určité pochybnosti. „Co není z víry, je hřích“ (Římanům 14:23). Nedovedu si představit, jak by podle Bible masturbace mohla sloužit Božím záměrům. Dále si musíme uvědomit, že naše těla, stejně jako naše duše byla i vykoupena a patří Bohu. „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá, a jež máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“(1. Korintským 6:19-20). Tato veliká pravda by měla zásadně rozhodovat o tom, co se svým tělem děláme. Ve světle těchto principů, musím definitivně říct, že podle Bible masturbace je hřích. Nevěřím, že masturbace působí Bohu potěšení, pomáhá nám v testu, zda je naše tělo Božím vlastnictvím.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Masturbace – je to podle Bible hřích?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries