settings icon
share icon
Otázka

Měli by křesťané být tolerantni k náboženským vírám jiných lidí?

Odpověď


V naší éře "tolerance", morálny relativismus je nabízený jako nejvyšší cnost. Každý filosofický, myšlenkový a náboženský systém má stejnou hodnotu, říká relativista, a je hodný stejné pozornosti. Ti, kteří upřednostňují jeden systém na úkor jiného, anebo - co je ještě horší - prohlašují že to a ono je absolutní pravda, jsou považovaní za úzkoprsých, hloupých, anebo dokonce bigotních.

Samozřejmě, různá náboženství dělají prohlášení, která se vzájemně vylučují, a relativista je neschopný smířit jejich naprosté rozpory. Například, Bible prohlašuje že "A jako je lidem uloženo jednou zemřít, a potom přijde soud," (Židům 9:27), zatímco některá východní náboženství učí reinkarnaci. Takže zemřeme jednou, nebo mnohokrát? Obě učení nemohou být pravda. Relativista v podstatě předefinuje pravdu za účelem vytvoření paradoxního světa, kde mohou tyto neslučitelné "pravdy" koexistovat.

Ježíš řekl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan 14:6) Křesťan přijal pravdu, nejen jako koncepci ale jako Člověka. Toto uznání Pravdy odděluje Křesťany od dnes takzvaných "svobodomyslných". Křesťan veřejně uznal že Ježíš vstal z mrtvých (Římanům 10:9-10). A jestliže on opravdu věří ve vzkříšení, jak pak může být "svobodomyslný" co se týče tvrzení nevěřících o tom, že Ježíš vzkříšen nikdý nebude? Pokud Křesťan popře jasné učeí Božího Slova, bude to vskutku zradou Boha.

Všimněte si, že až posud jsme v našich příkladech citovali základy víry. Některé věci (jako tělesné vzkříšení Krista) jsou nepřijatelné. Jiné věci mohou být předmětem diskuse, jako například kdo psal List Židům, nebo Pavlov "trn v oku". Mněli bychom se vyvarovat zapadnout do debat o vedlejších záležitostí (2 Timoteovi 2:23; Titovi 3:9).

Dokonce při debatách o vážných věcech, Křesťan by měl cvičit sebeovládání a projevovat úctu. Jedna věc je nesouhlasit; zcela jiná shazovat člověka. Musíme se peně držet pravdy a mít soucit s těmi, kteří ji zpochybňují. Musíme být plni milosrdenství i pravdy jako Ježíš (Jan 1:14). Petr trefil rovnováhu mezi pohotovostí odpovědět a pokorou "buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo vás požádá o zdůvodnění naděje, která je ve vás, a to s krotkostí a úctou" (1 Petrova 3:15).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Měli by křesťané být tolerantni k náboženským vírám jiných lidí?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries