settings icon
share icon
Otázka

Byl Ježíš vegetarián? Měl by křesťan být vegetarián?

Odpověď


Ježíš rozhodně vegetarián nebyl. Bible zaznamenává, jak Ježíš jedl rybu (Lukáš 24:42-43) a jehně (Lukáš 22:8-15). Ježíš zázračně nakrmil zástupy rybami a chlebem, což by pro Něj bylo jistě velmi zvláštní, pokud by byl vegetarián (Matouš 14:17-21). Ve vizi, kterou měl apoštol Pavel, Ježíš prohlásil veškeré jídlo za čisté, včetně všech druhů zvířat (Skutky 10:10-15). Bůh člověku po skončení potopy v časech Noema dovolil jíst maso (Genesis 9:2-3). Toto svolení Bůh nikdy nevzal zpět.

Zároveň je třeba říct, že na tom, když je křesťan vegetarián, není nic špatného. Bible nám nepřikazuje jíst maso. Není nic špatného, pokud se rozhodneme zdržovat se masa. Co Bible ale říká jasně, je to, že své přesvědčení nemůžeme vnucovat jiným, ani nikoho nemáme soudit podle toho co jí nebo nejí. Římanům 14:2-3 nám říká: „Někdo věří, že smí jíst všechno, ale choulostivý jí jen zeleninu. Kdo jí všechno, ať nepohrdá tím, kdo nejí, a kdo nejí, ať nesoudí toho, kdo jí – vždyť Bůh jej přijal!“

Opakujeme tedy, že Bůh dal člověku svolení jíst maso, a to po potopě (Genesis 9:3). Ve Starém zákoně měl izraelský národ nařízeno, jaká jídla smí a nesmí jíst (Leviticus 11:1-47), ale nikdy neexistovalo žádné nařízení proti jedení masa. Ježíš prohlásil veškeré jídlo, a to včetně všech druhů masa, za čisté (Marek 7:19). Jako je tomu se vším, i zde by se měl každý křesťan modlit za vedení, a aby mu Bůh ukázal, co se smí jíst. Ať už se rozhodneme jíst cokoliv, všechno je Bohu přijatelné, pokud to jíme s díkůčiněním (1. Tesalonickým 5:18). „Nuže – ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě“ (1. Korintským 10:31).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Byl Ježíš vegetarián? Měl by křesťan být vegetarián?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries