settings icon
share icon
Otázka

Co znamená, že Ježíš naplnil zákon, ale nezrušil jej?

Odpověď


V Matoušově evangeliu, v části, která se označuje jako kázání na hoře, vidíme tato Ježíšova slova: „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní“ (Matouš 5:17-18).

Často se argumentuje tím, že pokud Ježíš „nezrušil“ zákon, potom to musí znamenat, že zákon stále platí. To by ovšem znamenalo, že taková ustanovení zákona, jako je třeba požadavek na dodržování soboty jako dne odpočinku, jsou stále platná, spolu s řadou dalších prvků Mojžíšova zákona. Tento předpoklad je založen na nepochopení slov a záměru uvedené pasáže. Kristus zde neříká, že závazná povaha Mojžíšova zákona zůstane v platnosti navěky. To by odporovalo všemu, čemu nás zbytek Nového zákona učí (Římanům 10:4; Galatským 3:23-25; Efezským 2:15).

Zvláštní pozornost si zde zaslouží slovo, které je přeloženo jako „zrušit“. Původní řecký výraz kataluo doslova znamená „rozvázat“. Toto slovo se v Novém zákoně vyskytuje sedmnáctkrát. Je například použito v souvislosti se zmínkou o zničení židovského chrámu Římany (Matouš 26:61; 27:40; Skutky 6:14), a s ukončením tělesné existence, když člověk zemře (2. Korintským 5:1). Tento výraz dále může v rozšířeném výrazu znamenat „převrácení“ nebo „svržení“, tj. „zmařit, nedopřát úspěch“. V klasické řečtině se tento výraz používal ve spojení s institucemi, zákonem a podobně, a znamenal „zneplatnění“.

Musíme si zvlášť pečlivě všimnout, jak je toho použito v Matouši 5:17. V uvedeném kontextu je slovo „zrušit“ použito jako protiklad ke slovu „naplnit“. Kristus přišel „...ne aby zrušil, ale aby naplnil.“ Ježíš nepřišel na zem proto, aby se protivil zákonu. Jeho cílem nebylo ani to, aby bránil jeho naplnění. Naopak, miloval zákon, ctil jej, poslouchal jej a naplňoval jej. Vyplnil všechny prorocké pasáže, které se Jej týkaly (Lukáš 24:44). Kristus splnil všechno, co Mojžíšův zákon pod pohrůžkou „prokletí“ požadoval, a byl tedy dokonale poslušen (viz Galatským 3:10, 13). V tomto smyslu tedy bude mít Boží záměr zákona trvalou platnost. Vždy dosáhne toho záměru, za jakým byl dán.

Pokud by ale dnes měl Mojžíšův zákon mít pro lidi stejný význam, v tom smyslu, že je pro nás závazný, potom by to znamenalo, že ještě nebyl naplněn, a že se tedy Ježíši jeho poslání nepodařilo uskutečnit. Na druhou stranu platí, že pokud se Ježíši podařilo uskutečnit svůj záměr, byl zákon naplněn a nepředstavuje pro nás právoplatný závazek. Musíme dále říct, že pokud Kristus zákon nenaplnil — a zákon tím pádem dále představuje právoplatný systém — potom není závazný jen částečně. Naopak, je to všeobsahující systém. Ježíš jasně řekl, že „ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka“ nepomine, než se to všechno naplní. To tedy znamená, že ani jediné ustanovení zákona nepřestává platit, dokud nenaplnilo svůj účel. Ježíš zákon naplnil. Ježíš naplnil celý zákon. Nemůžeme říct, že Ježíš naplnil obětní ustanovení zákona, ale nenaplnil ostatní jeho části. Ježíš zákon buď naplnil celý, nebo jej nenaplnil vůbec. To, co znamená Ježíšova smrt pro obětní systém, znamená rovněž pro všechny ostatní aspekty zákona.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co znamená, že Ježíš naplnil zákon, ale nezrušil jej?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries